Microsofts utvecklare har upptäckt hur krångligt det kan vara att installera program från Microsoft-butiken, och har tagit fram ett nytt enklare sätt, rapporterar MS Poweruser.

Systemutvecklaren Rudy Huyn skriver på X att det tidigare krävdes minst tre klick för den som hittade ett program på webben, där två av dem ser identiska ut. Först klicka på ”installera” i Microsoft-butiken på webben, sedan godkänna att öppna i Microsoft-butiken i Windows och till slut igen på ”installera” i butiksprogrammet.

Den nya tekniken kallas webbinstallerare och förenklar processen till två steg: Klicka på ”installera”, vilket laddar ned ett litet installationsprogram, och sedan köra det programmet. Förutom att det är färre steg innebär metoden att programmet Microsoft-butiken inte behöver öppna, vilket ytterligare snabbar upp installationen. En annan fördel är att det inte spelar någon roll om användaren har uppdaterat butiksprogrammet på länge, eller till och med avinstallerat det.

Utvecklare som har varit med i ett tidigt test av den nya tekniken rapporterar att de smidigare installationerna leder till att 54 procent fler användare faktiskt öppnar programmen efter installation. De hade också 12 procent fler installationer. Nu ska Microsoft rulla ut testet till fler utvecklare och marknader, innan funktionen lanseras för allmänheten.