Rätten att reparera har tagit ett stort steg framåt i EU, då Europaparlamentet under tisdagen röstade igenom ett nytt direktiv som ska stärka möjligheterna för EU-medborgare att få sina prylar reparerade med eller utan garanti. Röstsiffrorna var 584 för, 3 mot och 14 nedlagda röster.

Det nya direktivet ska nu godkännas av Europarådet och sedan har medlemsländerna två år på sig att införliva reglerna i sina respektive lagar. Direktivet innehåller en rad bestämmelser vars övergripande syfte är att få fler att reparera och fortsätta använda istället för att slänga och skaffa nytt.

Tillverkare kommer under de nya reglerna vara tvungna att både själva tillhandahålla reparationer av och förse fristående reparationsfirmor och privatpersoner med information om hur de kan reparera prylar. Det gäller produkter i kategorier som i enlighet med andra EU-regler måste tillverkas på ett sätt så att de går att reparera, som de flesta vitvaror men också exempelvis mobiltelefoner.

Företag kommer inte ha rätt att neka en kund att få en vara reparerad enbart på grund av att reservdelar är dyra eller andra rent ekonomiska skäl. De får heller inte neka kunder på grund av att varan tidigare har reparerats av kunden själv eller tredje part, och de får inte hindra kunder eller reparationsfirmor att använda begagnade reservdelar eller 3d-utskrivna delar. Om produkten kräver någon särskild mjukvara eller andra verktyg för att fullgöra en reparation måste tillverkaren göra dessa tillgängliga för allmänheten.

En annan del av direktivet handlar om att tvinga medlemsländerna att göra mer för att förmå medborgare att reparera istället för att kassera prylar. Varje land måste införa åtminstone en åtgärd, som en informationskampanj eller ett system med subventionerade reparationer.