En grupp forskare vid Leverhulmecentret vid universitetet i Cambridge varnar för att det behövs lagstiftning för AI-genererade kloner av döda människor. Forskarna menar att tekniken är möjlig att utveckla och det saknas regleringar för hur sådana tjänster ska utformas, vilket kan orsaka psykisk skada hos de avlidnas närstående.

Deadbots eller Griefbots är AI-chatbottar som imiterar en avliden persons utseende och beteende. Bottarna är tänkta att ge trygghet till den avlidnes närstående. Cambridge-forskarna menar att tekniken kan utnyttjas av bolag för att exempelvis få griefbottarna att göra reklam för andra produkter och tjänster.

Det här AI-området är ett etiskt minfält. Det är viktigt att prioritera de avlidnas värdighet och säkerställa att de inte kränks av de finansiella motiven bland digitala efterlivstjänster. – Dr Katarzyna Nowaczyk-Basińska

Forskarna lyfter även hur chattbottarna kan i dagsläget klona avlidna personer utan deras samtycke då de inte är vid liv.