Domännamnet Twitter.com har nu ersatts med X.com. På så vis har den sista kvarlevan av namnet Twitter blivit till ett minne blott. Om du skriver Twitter.com i din webbläsare kommer du att automatiskt omdirigeras till X. Däremot finns det vissa svårigheter i omdirrigeringen beroende på vilken webbläsare du använder.

Den nya URL-adressen började sakta införas redan i fjol. Enligt journalisten Brian Krebs har det varit en gåva för nätfiskare som kunnat exploatera det nu utfasade Twitter-namnet för bedrägerier.

I oktober 2022 köpte Elon Musk Twitter för 44 miljarder USD – en summa som då motsvarade mer än 480 miljarder kronor. En av de första övergripande ändringarna som han gjorde var att döpa om plattformen till X i juli förra året. Däremot var domännamnet fortsatt densamma: Twitter.com.

Musk har en historik med namnet X då det var namnet på ett företag han startade 1999 som sedan skulle gå ihop med ett annat bolag som sedan blev Paypal.