Forskare vid University College London (UCL) har undersökt hur internetberoende påverkar hjärnans struktur, rapporterar Science Daily. Internetberoende definieras som en persons oförmåga att låta bli att använda internet, och den nya metastudien, publicerad i tidskiften PLOS Mental Health, samlar resultaten från 12 undersökningar med totalt 237 unga deltagare.

I de ingående studierna använde forskare magnetkamera för att titta på skillnader i hjärnaktivitet mellan friska hjärnor och hjärnorna hos tonåringar och unga vuxna som har diagnosticerats med internetberoende.

Resultaten visar att internetberoende påverkade strukturen i ett flertal nätverk av neuroner i hjärnan hos de unga deltagarna. De delar av hjärnan som aktiveras vid vila uppvisar en kombination av ökad och minskad aktivitet, medan de delar som rör exekutiva funktioner visar en genomgående minskad aktivitet. Forskarna visar också att de här fysiska förändringarna ledde till en ökad tendens till andra beroendebeteenden.

– Våra fynd visar att det här kan leda till potentiellt negativa beteenden och utvecklingsförändringar som kan påverka livet för ungdomar. De kan till exempel få problem med förhållanden och sociala aktiviteter, säger studiens huvudförfattare Max Chang.

Forskarna påpekar att studierna än så länge har utförts på ett litet antal försökspersoner och huvudsakligen i Asien. Fler studier och jämförelser med försökspersoner i andra delar av världen behövs för att ge en mer fullständig förståelse.