Det är alltid användbart att ha en miniräknare till hands. Undertecknad har oftast den grafritande klassikern TI-82 inom räckhåll, även om telefonens miniräknarfunktion för det mesta är den enda räknedosan som behövs. Framför datorn är det dock Windows-programmet Kalkylatorn som gäller, ett program som i hemlighet sitter på en ordentlig laddning funktioner.

Det är Youtube-kanalen "Thiojoe" som under 13 informativa minuter presenterar allt från kortkommandon till graffunktioner. Därtill kan programmet användas för logiska beräkningar, att omvandla enheter, räkna i olika talbaser och växla mellan gibi- och gigabyte.

Brukar du knappa runt med Windows-miniräknaren?