NFC är en förkortning av Near-field Communication, en teknik där radiovågor i lågt frekvensutrymme används för kommunikation över korta avstånd. NFC används bland annat i mobiltelefoner och smarta klockor för mobila betalningar. Apple använder NFC i både telefoner och klockor, men låser tillgången till de egna produkterna och tjänster som Apple Pay.

ApplePay_kontantlöst.jpg
ApplePay_integritet.jpg

Det sistnämnda bedömer det tyska parlamentet vara ett brott mot den öppna konkurrensen och tvingar därför Apple att öppna upp NFC-lösningen till tredjepart. Enligt en rapport från Reuters sker detta tvång som en del av ett tillägg till en tysk lag om pengatvätt. Lagen tvingar alla som kontrollerar infrastruktur för elektroniska betalningar att öppna upp denna för "en rimlig avgift".

I praktiken innebär det att tredjepartslösningar för mobila betalningar kan bli tillgängliga på Apple-produkter som Iphone- och Apple Watch-familjerna. Lösningar som Google Pay finns tillgängliga på Apples telefoner, men kan där inte använda NFC-funktionen för att betala trådlöst. Istället är det begränsat till att användas som betalningsmetod för webbplatser och applikationer på telefonen.

GooglePay.jpg

Mobila betalningar från tredje part över NFC kan bli tillgängliga på Apples produkter efter den tyska lagändringen träder i kraft.

Det tyska beslutet om att öppna upp Apples NFC-funktion föranleddes av önskemål från ett flertal internationella banker som önskar använda NFC-baserad betalning i egna bankapplikationer. Detta har varit möjligt på Android-baserade telefoner där NFC-lösningen är öppet tillgänglig för tredjepart.

Det tyska parlamentets domslut specificerar inte vad "en rimlig avgift" innebär, och det är därmed oklart vilket prispåslag betallösningar från tredje part skulle behöva introducera på Apples produkter. Den nya tyska lagen träder i kraft under år 2020.

Skulle du vilja se en liknande lagstiftning i Sverige? Dela med dig i kommentarerna!