I och med införandet av dataskyddsförordningen GDPR år 2018 fick EU-medborgare ett gemensamt skydd för personuppgifter. Företag och andra organisationer som verkar inom EU blev då enligt lag skyldiga att informera om de personuppgifter de lagrar, och erbjuda individer möjligheten att få dessa uppgifter borttagna.

GDPR förstärkte ytterligare ett beslut i EU-domstolen från 2014 där individer kan begära att få sitt namn borttaget från sökresultat där det kan anses vara irrelevant. En stor måltavla för rätten att få sökresultat borttagna var Google, vars sökmotor med god marginal är störst inom EU.

Datainspektionen meddelar i ett pressmeddelande att Google tilldelas en sanktionsavgift på 75 miljoner kronor för bristfällig hantering av individens rätt att få sökresultat borttagna.

I sitt webbformulär för borttagande informerar Google om att meddelanden skickas till sajtägare, på ett sätt som kan få enskilda att avstå från att utnyttja sin rätt att begära borttagande, vilket också undergräver effektiviteten av denna rättighet

Beslutet följer en utredning som varit pågående sedan 2018, då myndigheten uppmärksammades på att Googles sökresultat fortfarande visade uppgifter som skulle avlägsnats enligt tidigare beslut. Olle Pettersson, jurist för Datainspektionen, konstaterar i pressmeddelandet att Googles verktyg för att få sökresultat borttagna är utformat på ett sådant sätt att det kan avskräcka från att användas.

Det avskräckande elementet består i att Google informerar sajtägaren om att uppgifterna raderas. Det kan dels vara avskräckande för en användare, och dels saknar Google rättsligt stöd och motivering till att informera sajtägare om raderade uppgifter. Sanktionsuppgiften syftar därför till att få Google att upphöra med denna sortens avskräckande beteende.

Google har tre veckor på sig att överklaga beslutet, och om en överklagan inte inkommer till dess träder beslutet i laga kraft. Nästa steg blir sedan att beslutet skickas till Kammarkollegiet som hanterar administrationen av att begära ut sanktionsavgiften.

Läs mer om GDPR: