Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) är världens största aktör inom halvledartillverkning med en marknadsandel på över 50 procent. TSMC meddelar nu att företaget etablerar sin andra amerikanska fabrik, där den befintliga är förlagd i Washington och kompletteras av designcenter i Kalifornien och Texas. Den nya fabriken etableras i delstaten Arizona.

I en tid då USA har kikaren inställd på sina handelsrelationer med den asiatiska marknaden har TSMC fått utstå påtryckningar om att flytta kretstillverkning till USA, särskilt i de fall där dessa kretsar ska användas inom känsliga myndigheter som försvarsdepartementet. Fabriken i fråga ska inledningsvis fokusera på bolagets 5-nanometersteknik och väntas ha en startkapacitet på cirka 20 000 kiselplattor (eng. wafers) i månaden.

Motiveringen till att etablera en ny fabrik i USA kan enligt finansanalytikern Matt Bryson vara att affären gagnar både TSMC:s och amerikanska intressen. TSMC kan genom affären undvika risken för ett amerikanskt förslag om förbud mot tillverkning av kretsar till kinesiska kunder med amerikanska verktyg. För USA:s del gör affären landet mindre känsligt för att bli utesluten ur tillverkningsled mellan TSMC och andra bolag.

Medan fabriksbygget börjar redan under år 2021 väntas produktion inledas först 2024. När fabriken står färdig väntas den sysselsätta cirka 1 600 anställda. TSMC har redan påbörjat forskningsarbetet inför företagets 3-nanometersteknik och ska investera 227 miljarder kronor i arbetet. Tekniken väntas vara mogen för produktion under år 2023, ett år före fabriken i Arizona öppnas. Det framkommer dock inte i uppgifterna om kretsar på 3 nanometer kommer tillverkas i Arizona.

Läs mer om TSMC: