Nyheten att TSMC inte tillåts leverera kretsar till Huawei briserade under maj månad till följd av ett uppdaterat regelverk från amerikanska handelsdepartementet. Beslutet innebär ett totalt förbud på nybeställningar av kretsar från Huaweis sida, där redan beställda kretsar vars produktion inletts innan 15 maj får levereras till och med 14 september år 2020.

TSMC föreföll ta de förlorade kontrakten med relativ ro, trots att Huawei var företagets näst största kund efter Apple. Då tillverkningskapaciteten på dess tillverkningstekniker runt 7 nanometer var slutsålda ansågs företaget ha goda chanser att ta igen förlorad kretsförsäljning på annat håll – vilket nu skett enligt ekonomidirektören för landets utvecklingsråd, Kung Ming-hsin.

The United States has not asked Taiwan to cut off all ties with China. It’s aimed at Huawei. As for TSMC, although their orders no longer have Huawei, they’ve quickly been filled up, as other people really need them. – Kung Ming-hsin, Taiwans utvecklingsråd

I uttalanden till Reuters menar Kung Ming-hsin att orderböckerna snabbt fylldes av andra intressenter i behov av kretstillverkning, utan att specificera vilka företag det rör sig om. Vid samma tillfälle avdramatiserar han även de nya reglerna från det amerikanska handelsdepartementet och förtydligar att Huawei och den kinesiska statens påstådda inblandning i företaget står i skottgluggen, inte landet Taiwan.

TSMC kommenterar inte utvecklingen, med hänvisning till sin policy om att inte diskutera kundordrar. Bland företagets stora kunder till hösten ingår Apple, som utöver befintliga produkter sägs introducera ARM-processorer i datorutbudet kanske redan under år 2020, samt duon AMD och Nvidia som introducerar nyheter i form av Ryzen 4000, RDNA 2 och Ampere under hösten.

Läs mer om TSMC: