Branschorganisationen Motion Picture Association, vars medlemmar är de sex stora amerikanska filmbolagen samt Netflix, har nyligen släppt sin årliga rapport där situationen för filmbranschen överskådliggörs ur ett branschperspektiv. Ett av organisationens mål är att minimera piratkopiering av film, varför rapporten inte helt överraskande ondgör sig över tjänster såsom VPN, Tor-nätverk och DNS-masker, enligt Torrentfreak.

Rapporten (PDF) går förutom kontinental nivå även in på nationell nivå, där Sverige pekas ut som en stor aktör inom fildelning på den globala scenen, "tack vare landets rykte som en fristad". MPA pekar även ut att av totalt 315 miljoner filmer och avsnitt av serier laddades ner totalt i norden stod Sverige för 44 procent av dessa, eller 138 miljoner – vilket enligt rapporten innebär att "Sverige har fler digitala pirater än något annat nordiskt land".

While Swedish law is clear that downloading from an illegal source is illegal, the government still has not clarified that it is illegal to make temporary copies from an illegal source. – Motion Picture Association

Sverige, hemvist till cirka 38 procent av nordens totala befolkning, anses dock ha dragit ner på piratkopierandet sedan år 2018, men kvarstår detta till trots som "ett allvarligt hot mot filmbranschen". Dessutom menar MPA att "staten ännu inte klargjort att temporära kopior från illegala källor är lagvidriga". Därtill pekar organisationen ut en rapport från EUIPO, daterad november år 2019, som gör gällande att Sverige har den näst högsta siffran användare av illegala IPTV-tjänster i Europa.

Avslutningsvis lobbar rapporten för tydligare lagar, då "nuvarande regelverk har en föga avskräckande effekt", och pekar ut fallet The Pirate Bay som ett exempel på att landet bör ändra sina lagar gällande hantering av organiserad piratverksamhet. Avslutningsvis menar MPA att tydliga "Know Your Business Customer"-regler krävs för att stävja piratverksamhet – en möjlig passning till fallet OVPN.

Läs mer om piratkopiering: