Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, har en historia av att husera inte bara studenter, utan även superdatorer hemmahörande på Top500-listan. Sedan lärosätet år 1994 slog sig in på 341:a plats på listan med datorn Bellman från Thinking Systems har skolans superdatorer i regel rankats bland världens 100 snabbaste datorer.

Sedan år 2010 har Cray stått för datorerna Lindgren och Beskow i två iterationer var, där beräkningskapaciteten under samma period tagit steget från 92,5 till 2 438 TFLOPS – men nu meddelar KTH att denna beräkningskraft ska drygt fyrdubblas med Dardel. Dardel levereras av HPE och väntas när den är färdigställd senare under 2021 bistå med 10 000 TFLOPS.

Främst kommer datorn att användas för tekniska och vetenskapliga beräkningar och simuleringar. Den innehåller både en CPU-del för de som vill köra vanliga program utan ändring samt en del med grafikprocessorer (GPU:er) för de användare som behöver extremt hög prestanda. Vi tror att detta är vad som kommer att användas i de största superdatorerna under den närmaste framtiden.
– Gert Svensson, vice föreståndare Parallelldatorcentrum, KTH

I sitt pressmeddelande lyfter KTH fram forskning inom biofysik, kvantkemi och flödesmekanik som områden där Dardel kan komma till nytta – men även AI-beräkningar väntas dra nytta av datorns GPU-kluster. Datorn lyfts även fram som Sveriges första superdator med vattenkylning – och spillvärme från systemet kommer användas till att värma KTH:s campus under vinterhalvåret.

KTH:s superdatorer genom åren

År

Top500-Placering

Gigaflops

Tillverkare

Datornamn

2021

Ej testat ännu

10 000 000

HPE/Cray

Dardel

2017

69

2 438 000

Cray

Beskow

2014

32

1 973 658

Cray

Beskow

2011

31

305 626

Cray

Lindgren

2010

76

92 534

Cray

Lindgren

2010

89

86 024

Dell

Ekman

2005

65

5 670

Dell

Lenngren

2003

196

648

HP

Lucidor

1998

60

93

IBM

Strindberg

1996

64

17

IBM

Strindberg

1994

341

2.5

Thinking Machines

Bellman

HPE å sin sida går in mer på detalj gällande Dardels uppbyggnad. I sitt pressmeddelande specificerar bolaget "över 65 000 CPU-kärnor", vilka installeras och blir redo för bruk till juli månad. Fas två av installationen pågår till och med januari 2022 och består av installation av grafikprocessorer – varefter HPE menar att den teoretiska beräkningskraften uppgår till 13,5 petaflops eller 13 500 000 gigaflops.

Exakt var på Top500 Dardel landar återstår att se – men av dagens siffror att döma är en plats bland världens 50 snabbaste system inte utom räckhåll.

Vad skulle du göra med över 10 petaflops?