Elsäkerhetsverket arbetar på uppdrag av Sveriges regering för att upprätthålla elsäkerhet i landet, där en del av det är att förebygga både personskador och skador på egendom orsakat av elektricitet. I ett nyligen startat e-handelsprojekt genomför Elsäkerhetsverket en kartläggning av hur säkra elprodukter på olika marknadsplatser är genom att köpa in och testa olika produkter.

Ett första produkttest har nu gjorts genom marknadsplatsen Amazon, som klev in i Sverige för lite mer än ett halvår sedan. Elsäkerhetsverket har köpt in och testat 14 olika produkter från olika försäljare hos svenska Amazon, där samtliga visat sig ha tillräckligt allvarliga brister för att kunna orsaka skada.

Testet bestod av produkter från tre olika kategorier, som valdes ut baserat på hur populära de är att handla på nätet. Bland produkterna fanns massagepistoler, nattlampor och hushållsapparater som kaffebryggare. Bristerna som upptäcktes omfattade allt från felaktiga kontaktdon på nattlampor till kaffekokare med spänningsförande delar och risk för elchock. Enligt Karin Dröschmeister på Elsäkerhetsverket kan produkterna vara tillräckligt farliga för att orsaka allvarliga skador på person och egendom.

Totalt upptäcktes 34 brister och 8 av produkterna bedömdes bristfälliga till den grad att om de sålts hos en svensk återförsäljare hade fått försäljningsförbud i Sverige. Svenska återförsäljare är skyldiga att kontrollera att de elektriska produkter de säljer följer krav på säkerhet, men problemet med bland annat Amazon är att det ansvaret istället hamnar i köparens knä.

Etablerade svenska företag som vill sälja elprodukter tillverkade utanför EU tar på sig rollen som importör och därmed ansvaret att de säljer en säker produkt. Men när du som privatperson handlar på en sajt som till exempel amazon.se tar du alltså på dig samma ansvar som ett företag skulle gjort. Detta kan ställa till problem om det är fel på produkten du köpt, om det sker en personskada eller börjar brinna – Elsäkerhetsverket

Eftersom att marknadsplatser likt Amazon endast agerar mellanhand får de inte samma ansvar som en importör. Det är istället köparen själv som blir så kallad privatimportör och får ansvaret för att kontrollera att produkten uppfyller nödvändiga säkerhetskrav. Om en produkt är säker eller inte kan vara svårt att bedöma som vanlig konsument, och när ansvaret förflyttas kan det vid en eventuell olycka innebära att försäkringsbolag inte ersätter vid skador.

Eftersom att det inte är Amazon som har ansvaret över produkternas säkerhet kan Elsäkerhetsverket inte utfärda något försäljningsförbud, trots produkternas brister. Enligt Karin Dröschmeister har Elsäkerhetsverket informerat aktörer på Amazon om att deras produkters brister. Några produkter har plockats ned som respons på det, men sedan åter annonseras ut igen en kort tid senare.

Köper du elprodukter på marknadsplatser som Amazon?