Primärminne är en av de komponentkategorier vars pris varierar som mest. De senaste åren har primärminnespriserna svängt kraftigt, något pandemins effekter förstärkt ytterligare. I mars beräknades priset på DDR4-minnen ha ökat med 50 procent på fyra månader, med fler höjningar att vänta.

För svenska konsumenter uteblev prisökningar under resterande del av våren, men med en prognos om rusande priser till hösten. Detta då kontraktspriserna för DRAM-kretsarna som används i DDR-minnen steg med 25 procent under andra kvartalet och beräknades fortsätta öka.

Nu rapporterar analysfirman Trendforce att merparten av förhandlingar över kontraktspriser för årets tredje kvartal är över. Priserna har ökat, men endast med 3–8 procent. Detta är en förhållandevis liten ökning, särskilt jämfört med föregående kvartal. Den svaga uppgången ska enligt Trendforce bero på att många aktörer köpt på sig större mängder tidigare i år för att undvika att stå tomhänta vid en eventuell brist.

20210810_101743_0810_sr-4q21pcdram合約價轉跌 (1).jpg

Flera har därmed helt enkelt fortfarande rejäla överlager som inte hunnit ta slut. Utöver det har efterfrågan börjat minska till följd av att restriktioner lättar och fler återgår till sina arbetsplatser. På grund av det väntas tillverkare sänka priserna under årets sista kvartal. Detta spås spilla över till konsumentmarknaden och resultera i att DDR-minnen letar sig nedåt i pris igen.

Läs mer om minnespriser: