Irritationen kring Stockholms stads egen digitala plattform för förskola, grundskola och gymnasium, Skolplattformen, fick en grupp föräldrar att ta fram en egen applikation. Den Öppna Skolplattformen använder sig av samma Application Programming Interface (API), som efter inloggning med BankID gör det möjligt för vårdnadshavare att se sin barns scheman, klasslistor och veckobrev.

Det här mötte starkt motstånd från Stockholms stad, som menade att applikationen olovligen hämtade ut personuppgifter. Det här ledde till att Lena Holmdahl, chef för Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, i april polisanmälde Öppna Skolplattformen. Detta trots att hanteringen av personuppgifter i applikationen endast sker i användarnas enheter, något en utredning av staden själv påvisade i februari – två månader innan polisanmälan gjordes. Staden ska också på teknisk väg försökt sabotera för Öppna Skolplattformen.

I mitten av augusti lades polisutredning som gjorts på initiativ av Stockholms stad ned, något polisen kort motiverade med att inget brott begåtts. Kort därefter gick en av de mer profilerade föräldrarna bakom Öppna Skolplattformen, Christian Landgren, ut med att eventuellt motanmäla Stockholms stad för förtal, då staden i "ganska så skarpa ordalag" pratade om applikationen som olaglig.

Förtroendet för myndigheterna är viktigt i vår demokrati och därför ställer lagen också högre krav på tjänstemännen som arbetar där. Som medborgare har vi långtgående rättigheter att bli rättvist och sakligt bemötta av representanterna för våra gemensamma institutioner. Nu hoppas vi att JO kan ge oss klarhet i om utbildningsdirektörens agerande är förenligt med lagstiftningen, säger Christian Landgren, en av de föräldrar som utvecklat appen. – Christian Landgren, en av initiativtagarna till Öppna Skolplattformen

Nu går initiativtagarna från ord till handling och anmäler Lena Holmdahl till Justitieombudsmannen (JO). Personerna bakom Öppna Skolplattformen vill att JO ska pröva om utbildningsförvaltningens motarbetande av Öppna Skolplattformen är förenlig med regeringsformen, förvaltningslagen och kommunallagen. De önskar också att JO ska pröva om Holmdahls uppmaning att sluta publicera applikationen och dess källkod är förenlig med regeringsformen och förvaltningslagen.

Vidare vill initiativtagarna att JO ska pröva huruvida Lena Holmdahls polisanmälan gjorts på saklig grund, då Utbildningsförvaltningens egen utredning visade att inget brott begåtts. En slutsats även polisen gjort när utredningen mot Öppna Skolplattformen lades ned.

Läs mer om Öppna Skolplattformen: