Under senare år har e-handeln sett en ordentlig tillväxt, särskilt under år 2020 till följd av coronapandemin. Enligt en rapport från Postnord ökade e-handeln i Europa med cirka 40 procent där fri frakt och retur står högt på listan av faktorer som avgör var svenskar väljer att göra sina inköp.

En tredjedel av e-handelsköp returneras – stor miljöbov

Nu presenterar de tre fackförbunden Handels, Transport och Seko en rapport gällande e-handelns utveckling och hållbarhet där ett av åtgärdsförslagen är att lagstadga en avgift för frakt och returer. Detta då det bidrar till påfrestningar på arbetstagare i handel-, transport- och postverksamheter kopplade till e-handeln samt leda till överkonsumtion och ökade utsläpp.

Erbjudanden och ovillkorlig gratis frakt och fria returer utgör klimat- och miljörisker. Det kan leda till onödigt frekventa beställningar, onödigt stora beställningar och onödiga returer. Att göra det obligatoriskt att ta betalt för frakt kan bidra till att minska dessa problem, men införandet av en sådan avgift har också sociala hållbarhetsdimensioner. Det kan bidra till att råda bot på osund konkurrens och prisdumpning inom ramen för transportsektorn och förbättra arbetsmiljön i e-handelns lagermiljöer.

I rapporten framgår det att den ökade e-handeln i stort i många fall resulterat i försämrade arbetsmiljöer för arbetare, exempelvis genom bevakning, ökade ordervolymer och hög arbetsbelastning. Anställda inom transportsektorn har vid intervjuer berättat om undermåliga arbetsförhållanden där de bland annat tvingats köra överlastade bilar och köra rutter med många stopp och få eller inga möjligheter till pauser.

Lagerarbetare menar att de digitala plocksystem med röstkommandon och kartläggning av prestation av hur mycket som plockas eller var arbetaren befinner sig skapar stress och upplevs nedbrytande. De som enligt rapporten upplever mest stress från applikationer och digitala system är så kallade plattformsanställda utan kollektivavtal. Rapporten undersöker även utsläpp och klimatpåverkan, där de så kallade Last mile-transporterna uppges sakna planering och samordning vilket tillsammans med många korta stopp för hemleveranser ökar mängden utsläpp.

Fackförbunden anser att en lagstadgad fraktkostnad kan minska samtliga problem och förbättra både klimat och arbetsmiljö. Utöver det föreslås bland annat även krafttag mot ”falska egenanställningar” och utveckling av en bransch­standard för hållbar e-handel.