Nvidia utvecklar inte bara hårdvara, de lägger även stort fokus på mjukvara och plattformar till den hårdvara de utvecklar. I mjukvaruportföljen återfinns bland annat CUDA, en förkortning för Compute Unified Device Architecture. CUDA är en plattform och ramverk för att bygga applikationer för att dra nytta av beräkningskraften i grafikhårdvara, i det här fallet endast i kombination med Nvidias produkter.

Att släppa in andra aktörer genom att göra CUDA-plattformen till öppen källkod finns inte på företagets dagordning. Till The Register förklarar Jensen Huang, Nvidias VD, att de däremot är öppna för att andra bygger hårdvara kompatibel med CUDA. Huang förklarar att detta inte är en ny inställning, men ingen har någonsin ställt frågan – åtminstone ingen av betydande storlek.

Underneath CUDA is Nvidia's hardware. There's really nothing to open source. If somebody would like to build an application for CUDA or to build another chip for CUDA, we're not not fundamentally against it, and nobody has ever asked. – Jensen Huang

Nvidia avser inte heller att stöpa den egna hårdvaran till open-source för konkurrenter att ta del av, och de som vill nyttja CUDA tvingas att köpa Nvidias produkter i dagsläget. Google och Meta (tidigare Facebook) är dock exempel på spelare som har muskler att utveckla egna kretsar för olika syften, särskilt om utbudet på marknaden inte passar. The Register skriver att det är kunder av den kalibern som kan få Nvidia att bjuda in till att skapa CUDA-kompatibla alternativ.

Ett sådant drag skulle innebära att elektronikjättarna kan fortsätta att dra nytta av Nvidias välpolerade och väletablerade ramverk, men med kretsar som passar applikation som hand i handske. Det kan också antas vara nödvändigt att Nvidia går sådana storkunder till mötes, eftersom alternativet är att resurserna istället läggs på på alternativa lösningar och att helt lämna Nvidias mjuk- och hårdvara. Huruvida några av branschens stora drakar jobbar på sådana grafikkretsar återstår dock att se.

Läs om fler kretsar: