E-handelsplattformen Wish är sedan några år tillbaka en av många digitala marknadsplatser där konsumenter kan handla och importera produkter direkt från fabriker, allt som oftast från Kina. Detta sker huvudsakligen genom Wish applikation till IOS eller Android och likt Amazon eller Aliexpress är Wish endast en mellanhand och konsumenten själv blir importören.

De ofta väldigt billiga produkterna är inte alltid tillverkade eller kvalitetssäkrade efter de standarder och krav som ställs inom EU, vilket i fallet elektronikprodukter kan innebära stora risker. Nu har franska myndigheter genomfört ett test av 140 produkter där en majoritet av produkterna bedömdes inte uppfylla EU-krav eller vara rent av farliga.

Det är förhållandevis få produkter i relation till antalet säljare och det framgår inte hur många produkter som tillhör varje kategori. Exempel på produkter som testades inkluderar hemelektronik som brandvarnare, ljusslingor och laddare samt leksaker och produkter riktade till barn. Flera laddare bedömdes innebära risk för elchock och testet upptäckte brandvarnare vars larm inte fungerade. Därtill var flera av leksakerna konstruerade på ett vis som innebär risk för kvävning. Totalt bedömdes 95 procent av den testade elektroniken inte uppfylla relevanta EU-standarder och 90 procent ansågs innebära risk för personskador.

Redan i juli 2021 ska franska myndigheter begärt att Wish implementerar regler för att deras säljare ska följa de EU-regler som finns gällande kvalitets- och säkerhetskrav. Då detta inte skett har de istället begärt att Google och andra sökmotorer inte visar sökresultat som leder till Wish i Frankrike, samt att Wish applikationer raderas från applikationsbutiker i Android och IOS. Detta för att skydda franska konsumenter fram till dess att Wish implementerat de förändringar myndigheterna kräver.

I ett uttalande till Techcrunch meddelar Wish att de inte alls förstår franska myndigheters agerande, som de anser gå till överdrift. De menar att de trots att de enligt lag inte måste kontrollera de 150 miljoner produkter Wish erbjuder fortfarande investerar i att attrahera seriösa säljare och begränsa de mindre seriösa. Talespersonen tillägger även att de raderat alla de annonser som pekats ut som bristfälliga och att de tänker vidta rättsliga åtgärder för häva den franska blockeringen.

Läs mer om e-handel och marknadsplatser: