I svallvågorna av kretsbristen har närproducerade halvledare blivit en viktig fråga i USA och EU, stormakter som med belopp i mångmiljardklassen lockar de etablerade jättarna att öppna nya fabriker. Branschledande kontraktstillverkaren TSMC är en av aktörerna som kommer att expandera, men med Pat Gelsinger bakom spakarna är även Intel en aktör som växlar upp tillverkningen på flera håll.

Bolagets tidigare fokus på att tillverka egna processorer, har med Gelsinger vid rodret ändrats till att också hålla fabriker, tillverkningskapacitet och licenser öppna för alla intresserade. Enligt företaget innefattar den skaran 100 aktörer. Vid sidan av kretstillverkning storsatsar Intel på paketering av kretsar, som exempelvis öppnar för att placera primärminne på processorkretsen. Nu rapporterar Reuters att sådana faciliteter kan hamna i Italien.

Det är två insatta men anonyma källor som talar med Reuters, och berättar att Intel och italienska myndigheter har täta samtal kring att etablera paketeringsfabrik i landet. Under det kommande decenniet har Intel planer på att investera 80 miljarder USD i europeisk tillverkning, vilket motsvarar 730 miljarder kronor. Anläggningarna som diskuteras ska kosta omkring 9 miljarder USD över tioårsperioden.

De italienska myndigheterna väntar nu på klarhet i frågor som rör energibehov och jobbmöjligheter, medan specifik plats för produktionen ska spikas först om parterna kommer överens. Reuters skriver vidare att Gelsinger emotser att kunna presentera var bolagets kommande fabriker hamnar redan i början av nästa år. Vid detta tillfälle lär företaget meddela om tidigare rapporter kring kretsfabriker i Tyskland blir verklighet.

Läs mer om Intels expansionsplaner: