När det gäller processorer är AMD och Intel dominerande för vanliga datorer, så också på serversidan. Även kinesiska och ryska datorer och serverhallar använder alltså den amerikanska tekniken, men de två förstnämnda länderna har uttalade mål att kunna stå på egna ben när det gäller både kretstillverkning och -design. Det kinesiska alternativet är Zhaoxin, som då och då syns i nyhetsflödet och har prestanda nog för att redan idag fungera som substitut i viss mån.

I Ryssland arbetar företaget MCST sedan 1992 med inhemska processorer under Elbrus-flagg, ett koncept som dock inte rönt lika stora framgångar. Till grund för produkterna finns exempelvis egna instruktionsuppsättningar som försvårar övergång och kompatibilitet, medan Zhaoxin har en enklare väg genom x86-64 licenser erhållna från VIA Technologies. Nu ger teknikdivisionen hos den ryska storbanken Sber en inblick i hur långt efter Elbrus ligger.

Det är Tom's Hardware som snappat upp rapportering från Sber och hårdvarusajten Servernews (ryska), där 8-kärniga Elbrus-8C för serverbruk avhandlas. Informationen har ett par veckor på nacken, men är fortsatt intressant. Bankens teknikdivision heter Sbertech och använder i dagsläget servrar med dubbla Intel Xeon Gold 6230 från 2019, för totalt 20 kärnor och 40 trådar. Dessa ställs mot 16- och 32-kärniga Elbrus-8C-maskiner med två respektive fyra processorsocklar.

The Elbrus-8C server is very weak compared to Intel Xeon Cascade Lake. Insufficient memory [256MB], slow memory, few cores, low frequency. Functional requirements not been met at all. – Anton Zhbankov, Sbertech

Det är ord och inga visor när resultatet från bankens egna tester presenteras, där Elbrus-varianterna får underkänt i 84 procent av funktionstesterna. När det gäller prestandan i syntetiska tester är det inhemska alternativet 2,62–3,15 gånger långsammare. Här understryks dock att prestandan är förvånansvärt bra – betydligt bättre än det förväntade prestandaglappet på 20–30 gånger. Sådana siffror syns dock när Java-applikationer emuleras, med responstider 23–26 gånger högre. Svag prestanda, långsamt minne och få kärnor är en kort sammanfattning.

Slutsatsen är därför att Elbrus-8C inte alls går att använda för att uppfylla bankens krav, men Sbertech är positivt överraskade att de över huvud taget går att använda. Tilläggas kan att MCST har planer på mer kompetenta Elbrus-processorer med 12, 16 och 32 kärnor, men sådana ligger flera år fram i tiden. Elbrus-8C avtäcktes nämligen redan 2018 och landar först nu i fungerande produkter. AMD och Intel har således flera år att ytterligare utöka försprånget innan efterföljande inhemska varianter är klara.

Läs mer om processorer: