Sakernas internet (eng. Internet of Things, IoT) och det smarta hemmet är här för stanna. Idag är allt från övervakningskameror, glödlampor och kylskåp uppkopplade mot internet. Två välkända aktörer inom området är Samsung med sin Smartthings-hubb och Philips med Philips Hue. Även Apple, Google och Amazon är för de flesta inte okända med sina smarta assistenter.

Den 4 januari offentliggjordes en ny allians med namnet Home Connectivity Alliance (HCA). Syftet är att centralisera och standardisera funktioner kring alla dessa uppkopplade teknikprylar, precis som relativt nystartade Matter. Bland de företag och organisationer som i dagsläget valt att ansluta sig till HCA syns Samsung Electronics, The Electrolux Group, GE Appliances och Trane Residential.

Syftena med denna allians är många. En av de huvudsakliga uppgifterna blir att ta fram standarder som tillåter interkompabilitet och stöd mellan olika enheter samt tillverkare. Detta är något som inte alltid är fallet, där exempelvis funktionalitet ibland kan komma att upphöra för annars etablerade produkter. Uppgiften ska lösas genom att ta bort proprietära lösningar och satsa fullt ut på öppna standarder.

En annan sak alliansen trycker hårt på är säkerheten. IT-angrepp hör inte till ovanligheten, däremot är IoT-tekniken extra utsatt och såg under förra året mer än en fördubbling med skadliga anfall. Samarbeten med regeringar och andra organisationer är också något HCA väljer att lägga stort fokus på, där snabbare innovation och ökad säkerhet är målet.

Har du idag några smarta enheter i hemmet?