Den nuvarande standarden Wifi 6, tidigare kallad 802.11ax, färdigställdes under andra halvan av 2019. Fördelar inkluderade högre hastigheter och framförallt en förbättrad förmåga att tillgodose sig prestandan i redan tätbefolkade radiofrekvensbanden 2,4 och 5 GHz. I samband med uppdateringen Wifi 6E utökades det även till 6 GHz-bandet.

Nu väntar ännu högre hastigheter med nya standarden Wifi 7, som demonstreras för första gången i form av kretsar från taiwanesiska Mediatek. Med standarden utlovas bland annat 2,4 gånger högre teoretisk bandbredd jämfört med föregångaren. Det ska uppnås genom att nyttja 320 MHz-kanalerna och nytt stöd för 4K quadrature amplitude modulation (QAM). Tidigare siffror från The Wifi Alliance talar om 30 Gbps, jämfört mot Wifi 6 vars teoretiska maxgräns är 9,6 Gbps.

Wi-Fi 7 is unique in that it offers completely new capabilities in all the available spectrums for Wi-Fi uses, including 2.4GHz, 5GHz and 6GHz. Wi-Fi 7 will deliver 2.4X faster speeds than Wi-Fi 6 – even with the same number of antennas – since Wi-Fi 7 can utilize 320Mhz channels and support 4K quadrature amplitude modulation (QAM) technology. – Mediatek

Under demonstrationen visas även tekniken multi-link operation (MLO), vilket ska kombinera flera kanaler över flera frekvensband samtidigt. Detta ska möjliggöra ett jämnare flöde av nätverkstrafik även vid störningar eller hög övrig belastning på frekvensbanden. Det ska i sin tur ge trådlösa anslutningar med likvärdig prestanda som anslutning över nätverkskabel.

Standarden för Wifi 7, vilken dikteras av organisationen IEEE, är ännu inte helt färdigställd. Sedan tillkommer certifiering från The Wifi Alliance. Det är dock vanligt att produkter letar sig ut redan innan standarden är spikad, något som enligt Mediatek väntas ske redan under år 2023.

Läs mer om nätverk: