Delning av Netflix-konton är väldigt populärt bland tjänstens användare, enligt de enkätundersökningar som bolaget genomfört. De visar att närmare en tredjedel av användarna delar sitt konto med någon annan utanför sitt hem. Enligt Netflix användaravtal är detta inte tillåtet, något som inte avskräckt användare från att dela sina konton utanför hemmet ändå. Netflix ska därför testa nya funktioner på tjänsten, som gör det möjligt att lägga till externa användare till sitt konto för en extrakostnad.

Testet inleds under de kommande veckorna i Chile, Costa Rica och Peru. Priset för att lägga till användare utanför hemmet ska i dessa länder kosta motsvarande runt 30 kronor, vilket läggs på månadskostnaden. Upplägget påminner om exempelvis Spotify Family och nya användare som läggs till får ett underkonto med egen profil, samt egna inloggningsuppgifter. Möjligheten att lägga till extra användare blir tillgängligt för Netflix-prenumeranter på nivåerna Standard och Premium.

We’ve always made it easy for people who live together to share their Netflix account, with features like separate profiles and multiple streams in our Standard and Premium plans. While these have been hugely popular, they have also created some confusion about when and how Netflix can be shared. As a result, accounts are being shared between households - impacting our ability to invest in great new TV and films for our members. – Netflix

Enligt Netflix inleds testet inte bara för att minska förlusten för streamingtjänsten när konton delas olovligt. Det ska även göra det mindre förvirrande för användare att förstå hur och när de får dela konto med varandra. Genom att ta en extrakostnad för användare utanför hemmet ska Netflix kunna generera pengar som i sin tur kan investeras i nya serier och filmer åt prenumeranterna.

Utöver möjligheten att lägga till externa användare testar Netflix även möjligheten att flytta profiler mellan konton. Detta betyder att användare inte behöver förlora sin historik, rekommendationer eller sparade filmer och serier om de byter konto. Den funktionen ska bli tillgänglig för samtliga prenumeranter, oavsett nivå.

Huruvida testet kommer leda till global implementering av delningssystemet är för tillfället okänt.

Är du en av de "förvirrade" användare som delar ditt Netflix-konto med andra utanför hemmet?