I mekaniska hårddiskar är magnetism fenomenet som används för att lagra ettor och nollor, men magnetism är också centralt i VHS- och kassettband. Hos många användare har hårddiskar bytts ut mot SSD-enheter, medan film och musik nås genom diverse strömmade tjänster. I datacenter är dock både hårddiskar och magnetband vanligt förekommande. Nu rapporteras att den senare kategorin sålde rekordmycket under 2021.

Det är HPE, IBM och Quantum som genom organisationen Ultrium LTO står för rapporten. LTO betyder Linear-Tape Open och är den standard som används för många magnetband och tillhörande system. Under år 2021 såldes 148 exabyte (148 000 000 terabyte) av komprimerad kapacitet, vilket är en ökning om 35 procent ställt mot det tidigare rekordåret 2019. Under år 2020 såldes strax över 100 exabyte. Med större kapacitet per lagringsenhet är dock antalet sålda kassetter färre än 2019.

magnetband 2.jpg
magnetband.jpeg

Med magnetband följer kapacitetsspecifikationer i både komprimerat och okomprimerat utförande, där det med senaste generationens LTO 9-produkter handlar om 45 respektive 18 TB data på en ensam lagringsenhet. Det främsta användningsområdet för magnetband är för digitala arkiv, som ofta orkestreras av helautomatiska system. Magnetband är ett förhållandevis billigt sätt att lagra mycket information och detta på ett sätt som inte riskerar dataförlust över tid, något som kan ske med hårddiskar och SSD-enheter utan ström.

LTO tape is arguably the lowest-cost, simplest method of achieving ransomware recovery best practices. Ransomware and malware are threats that will not go away. Magnetic tape is an established, understood, and proven technology that can be an invaluable tool for defeating ransomware. – Phil Goodwin, forskningsansvarig vid IDC

Phil Goodwin är forskningsansvarig vid analysfirman IDC och förklarar varför den gamla tekniken fortfarande utvecklas och är populär. Goodwin lyfter att hotet från ransomware-attacker gör det viktigare att ha säkerhetskopior. Utpressningsattacker är något som flitigt synts i nyhetsflödet de senaste åren och han menar att det inte kommer ändras framöver, varför magnetband är ett kostnadseffektivt och väl beprövat sätt att rusta för eventuella attacker.

Källa: Ultrium LTO via Storagenewsletter

Läs mer om lagring: