Internet sågs en gång i tiden som en fluga ingen riktigt skulle ha tid med att använda, men detta har motbevisats gång på gång. Nu har en ny rapport om internetanvändning släppts av Datareportal tillsammans med We Are Social och Hootsuite, som visar att inte mindre än fem miljarder av jordens befolkning har tillgång till internet på ett eller annat sätt.

Milstolpen har nåtts tack vare en ökning på 4,1 procent jämfört med förra året, vilket motsvarar 196 miljoner människor med internettillgång. Av alla möjliga aktiviteter på internet har sociala medier sett den största ökningen av användare. Där syns en ökning om 7,5 procent jämfört med tidigare år och totalt finns det 4,65 miljarder användare på sociala medier runt om i världen.

global headlines.webp

Annan statistik som lyfts fram i rapporten är hur lång tid vi tillbringar på internet. Internetanvändare som deltagit i enkäten menar att de spenderar i snitt 6 timmar och 53 minuter om dagen på nätet, spritt över olika enheter. Med 5 miljarder internetanvändare handlar det alltså om 2 biljoner minuters internetanvändning varje dag.

När det kommer till specifika åldersgrupper skiljer sig internetanvändandet en aning. Vid närmare titt på specifika målgrupper är det kvinnor mellan 16 till 24 år som kopplar upp sig mest – i snitt 8 timmar om dagen. På andra sidan spektrat är män i baby boomer-generationen, det vill säga åldrarna 57 till 65 år, med 5,5 timmars internetanvändning om dagen.

Hela rapporten hittar du på Datareportals hemsida.

Använder du internet?