Att hålla komponenter i stora datacenter svala är en utmaning på flera vis, både ur perspektivet energikonsumtion och rent logistiskt. En möjlighet är olika typer av vätskekylning, något Intel under torsdagen meddelade att de nu ska satsa stort på. Bolaget ska spendera 700 miljoner dollar på en ny anläggning specialutformad för forskning och utveckling av bland annat immersionskylning, en kylningsteknik som går ut på att komponenter sänks ned i vätska.

The new mega lab will be focused on areas such as immersion cooling, water usage effectiveness and heat recapture and reuse. Construction on the lab will begin this year at the Jones Farm campus in Hillsboro, Oregon, with opening expected in late 2023. Additionally, the lab will qualify, test and enable Intel’s portfolio of data center products including Intel® Xeon®, Intel® Optane™, network interfaces and switch gear, Intel® Agilex™ FPGAs, Xe architecture, Habana accelerators and future products under development. – Intel

Enligt data från IEA står datacenter för cirka 1 procent av världens elförbrukning och runt 0,3 procent av det globala koldioxidutsläppet. Enligt Intel tyder forskning på att immersionskylning kombinerat med att värme och energi återvinns kan reducera utsläpp med upp till 45 procent jämfört med traditionella lösningar.

intel iguess.jpg

Vätskekylning av olika slag är ingen ny teknik, utan en beprövad metod som både används och utvecklas av flera, däribland Microsoft. Det är dock generellt sett kostsamt, eftersom det ofta kräver dyr, specialanpassad utrustning och lösningar för det specifika datacentret. Det vill Intel tackla med vad de menar är branschens första öppna design för skalbara, färdiga kylningslösningar. Projektet är fortfarande i ett tidigt skede, men ambitionen är att göra vätskekylning mer tillgängligt för fler aktörer på marknaden.