Kantar Sifo har i uppdrag av Truecaller kartlagt hur mobilanvändandet ser ut i Sverige, mer specifikt hur plattformsfördelningen ser ut baserat på ålder och geografi. Resultatet visar att 51 procent av mobilanvändarna i Sverige lutar åt Apple och störst andel Iphone-användare hittar vi i Stockholm.

Även om Iphone-användarna har störst andel bland mobilanvändarna sett över hela Sverige skiljer sig användandet på regional nivå. Som ni ser i tabellen ovan är det större andel Androidanvändare i norra Sverige med 57 procent, medan största andelen Iphone-användare sitter i Stockholm där 58 procent kör IOS-enhet.

Skärmbild 2022-09-08 150657.jpg

Sett till ålder och kön skiljer det sig även bland användarna när det kommer till mobilanvändandet. Bland män är fördelningen 46 respektive 53 procent där Android har störst andel och bland kvinnor är Iphone mest populärt med 46 procent. När det kommer till ålder är Iphone mest populärt för folk från 18 till 49 år, medan Android är populärt för användare från 50 till 79.

Skärmbild 2022-09-08 150708.jpg

Hur ser fördelningen ut på SweClockers? Svara på omröstningen nedan!