Apples mobila operativsystem IOS och Ipad OS har delat användare i två läger ungefär lika länge som de existerat. Jämfört med förhållandevis öppna ekosystem som Android är Apple inte lika frikostiga vad gäller behörighet och möjlighet att själv modifiera eller lägga till eget innehåll. Detta inkluderar bland annat vilka applikationer som går att installera, där det endast är innehåll från applikationsbutiken App Store som tillåts.

Den senaste tiden har applikationsbutiken hamnat i hetluften flera gånger om. Apple menar de värnar om användare genom att styra alla applikationer genom App Store, eftersom det då är möjligt att ställa högre krav på både kvalitet och säkerhet. På motsatt sida av konflikten pekas strategin ut som konkurrenshämmande. Nu uppges Apple trots allt planera att öppna portarna inom EU, men inte på eget bevåg.

Att Apple skissar på planer att tillåta så kallad sideloading av applikationer från andra källor hänger istället ihop med EU:s nyligen klubbade lagpaket Digital Markets Act (DMA). Det innehåller ny lagstiftning som bland annat behandlar "grindvaktande" och ska där begränsa teknikjättarna från att låsa in användare i ekosystem, i syfte att ge även mindre aktörer spelrum på den digitala marknaden.

I DMA finns bland annat krav på att låta användare installera tredjepartsapplikationer och förbud från att förhindra dem från att avinstallera medföljande applikationer och program. Apple riskerar därmed att bryta mot lagen, när den väl träder i kraft, om de inte implementerar förändringar.

Till skillnad från lagen som ställer krav om USB Type-C skulle Apple inte tvingas sluta sälja sina enheter eller tjänster. De kan däremot istället dömas till böter på upp till på upp till 10 procent av företagets totala globala årsomsättning, något som kan öka till 20 procent vid upprepade överträdelser. Därtill kan det tillkomma vite på upp till 5 procent av den genomsnittliga omsättningen per dag.

Att inte tillåta exempelvis andra applikationsbutiker eller sideloading kan därmed stå Apple dyrt, varför det är rimligt att anta att bolaget arbetar på någon typ av plan oavsett. Med det sagt kan en lösning dröja flera år – de aktuella lagarna träder inte i kraft förrän mitten av 2023. Det följs av en övergångsperiod där bolagen får tid att ställa om, som sträcker sig till år 2024.

Är möjlighet att "sideloada" applikationer viktigt för dig?