Microsoft hjälpreda Clippit, även känd som Clippy, kanske har gått i graven, men Microsofts vilja att hjälpa Office-användare kvarstår. Företaget har presenterat Copilot, ett nytt AI-drivet verktyg som ska underlätta arbetet med Office-sviten.

För vanliga användare kan Copilot ge ordentlig assistans i Word, Excel och Powerpoint. Copilot kan generera utkast på dokument baserat på data från Excel-ark och andra filer, samt skapa informativa presentationer i Powerpoint. Allt material som skapas kan redigeras av användaren eller byggas ut och justeras med hjälp av assistentens kommandon.

image (3).jpg

Copilot bygger på Open AI:s nyligen presenterade språkmodell GPT-4, men Microsoft har inte direkt kopplat språkmodellen till programmen. Istället fungerar Copilot som en mellanhand mellan användaren och språkmodellen genom att analysera användardata och vidarebefordra förfrågan, vilket ger användaren relevant material att använda i Word, Powerpoint eller Excel.

Det är för närvarande okänt om Microsoft planerar inkludera Copilot för alla användare med en Microsoft 365-prenumeration. I ett blogginlägg skriver företaget att kostnaden för Copilot kommuniceras i framtiden, när det är dags för en skarp lansering. Detta kan ses som en indikation att assistenten erbjuds som ett tillägg vid sidan av den vanliga prenumerationen.

Hittills har endast ett 20-tal användare fått tillgång till Copilot i ett inledande test. Microsoft planerar dock att låta fler användare testa assistenten under de kommande månaderna, men det finns ingen officiellt presenterad tidsplan för utrullningen. Förhoppningsvis blir Copilot en av de stora funktionerna som blir tillgänglig i samband med någon av Microsofts större uppdateringar av Windows som planeras att släppas under året.

Vad behöver du hjälp med?