Sedan Windows 95 har nästan alla versioner av operativsystemet sällskapats av ordbehandlaren Wordpad – ett slags gratis mellanting mellan enklare Notepad och Microsofts betalprogam Word. Nu meddelar Microsoft att det går i graven helt.

Beskedet är inte helt oväntat, eftersom Wordpad är valfritt sedan några år tillbaka. Det installeras trots det fortfarande per automatik, men går att radera. Microsofts nya besked innebär att den gamla ordbehandlaren inte får fler uppdateringar och med framtida Windows-versioner tas det bort helt. Det gäller både Windows 10 och Windows 11.

wordpad.png

Wordpad och dess inte särskilt många funktioner.

Wordpad är förhållandevis begränsat. Det saknar exempelvis stavningskontroll och avancerade formateringsverktyg, men det är möjligt att infoga bilder, göra listor och ändra typsnitt. I vilken utsträckning Wordpad fortfarande används är högst oklart och det finns numera en uppsjö av tredjepartsmjukvaror med samma funktionalitet. Microsoft rekommenderar en kombination av Word och Notepad som ersättare.