När EU:s justitie- och inrikesministrar möts nästa vecka kommer de inte som planerat diskutera det kontroversiella lagförslag kring övervakning av elektronisk kommunikation, det så kallade ”Chat Control 2.0”, skriver Omni.

Nuvarande ordförandelandet i unionen, Spanien, meddelade under torsdagen att lagförslaget har strukits från dagordningen under mötet. Förslaget ska nu omarbetas och det är oklart när det kan vara uppe på dagordningen igen.

Förslaget handlar i teorin främst om att bekämpa barnpornografi, men det har kritiserats av bland annat integritetsexperter, journalister, politiska aktivister och andra som menar att det inskränker på vanliga medborgares rätt till ett privatliv.

Säkerhetsexperten Karl Emil Nikka har länge varit kritisk till förslaget, och har mycket att säga efter nyheten om att det skjuts upp.

Oenigheten är stor, både i Sverige och i Europa. Det är inte så konstigt med tanke på att det finns olika viljor kring införandet av massövervakning, olika förståelse för konsekvenserna av massövervakning samt olika förståelse för vad Chat Control 2.0-förslaget egentligen innebär. Vår svenska regerings ställningstagande är ett praktexempel på det sistnämnda. Deras nya ställningstagande förutsätter och förbjuder klientsidesskanning på samma gång.

Kan integritetsvänner andas ut nu?

Absolut inte! Dagens nyhet innebär enbart att det ursprungligen tänkta datumet flyttas fram för att möjliggöra fortsatta diskussioner, så att EU:s länder ska ha något att enas kring. Kom ihåg att till och med Sveriges regering fortfarande förespråkar klientsidesskanning, och Sverige är ett av länderna där det åtminstone har förekommit tillstymmelse till debatt (även om kommissionär Ylva Johansson själv fortfarande bara har ställt upp på en enda debatt i svensk media).

Vi som värnar om säkerheten, integriteten och barnens rättigheter måste nu övertala våra folkvalda politiker att bevara vår EU-stadgade rätt till privat korrespondens.

Vad tror du kommer hända med förslaget?

nikka.jpg

Karl Emil Nikka. Bild: Ulf Edvinsson

Det mest sannolika är att förslaget ”sminkas” med språkliga förändringar och mindre relevanta lagförändringar såsom Regeringens förslag om att begränsa spårningen till nummeroberoende tjänster. Att frågan om huruvida både nummeroberoende och nummerbaserade tjänster ska omfattas ens lyfts känns mest som ett försök att styra debatten från den kritiska frågan: ska vi verkligen göra exakt det som FN:s människorättskommissionär avråder från och införa krav på klientsidesskanning?

Chat Control 2.0-frågan är långt ifrån vunnen. Ett tufft jobb kvarstår, inte minst med tanke på att EU-kommissionen har börjat lägga våra skattepengar på att finansiera en desinformationskampanj på X (Twitter). Vi har dock fått några veckor på oss för att tvinga våra politiker till skolbänken så att de lär sig vad EU-kommissionen faktiskt föreslår. Låt oss använda dessa veckor väl.

Och kom ihåg! Chat Control 2.0 är inte en partipolitisk fråga. 23 svenska ledarsidor från yttersta vänstern till yttersta högern har tagit ställning till frågan. Samtliga 23 svenska ledarsidor är kritiska.