EU-kommissionen meddelar idag att den fäller Apple för konkurrensbrott kring App Stores tidigare regler som förbjöd utvecklare att länka till eller ens nämna andra sätt att betala för prenumerationer och annat. Företaget åläggs att betala böter på drygt 1,8 miljarder euro, motsvarande över 20 miljarder kronor.

Det handlar alltså inte om några av de nya regler som har införts under rättsakterna om digitala tjänster och marknader utan om brott mot EU-fördragets 102:a artikel. Kommissionen anser att Apple genom sina regler skapade en orättvis marknad för musiktjänster då utvecklarna varken kunde informera användare om billigare erbjudanden genom att betala på deras webbplatser eller länka ut ur IOS-applikationerna till sina egna butiker.

Apple har numera ändrat dessa regler och företag som Spotify och Deezer kan numera både informera om priser och länka till sina webbplatser för kontohantering, men reglerna fanns under tio år och det är för den perioden kommissionens böter gäller. Enligt resultatet av konkurrensutredningen har App Store-reglerna lett till högre priser på musiktjänster för Iphone-användare än vad som hade varit fallet med rättvisa villkor. Iphone-användare har också fått en försämrad upplevelse då det har varit krångligare än tekniskt nödvändigt att leta upp och köpa prenumerationer på musiktjänster via webben.

I ett officiellt uttalande om domen skriver Apple att Spotify i alla år har dragit nytta av Apples plattform, butik, utvecklarverktyg och andra resurser företaget har ställt till Spotifys förfogande, utan att betala något alls. ”Det räcker inte med gratis för Spotify. De vill även skriva om reglerna för App Store på ett sätt de tjänar ännu mer på”, skriver Apple.

Apple skriver vidare att EU-kommissionens utredning har stora brister och varken har bevisat att konsumenter har tagit skada eller att App Store-reglerna har verkat konkurrenshämmande. Företaget kommer överklaga domen.