Det är ingen nyhet att vi är allt mer beroende av internet. Om en omfattande samhällskris slår till mot internetanslutningar hade det inneburit försvårad kommunikation, men även risk för att exempelvis larm och att vissa samhällsviktiga funktioner slutar fungera. Det vill Region Värmland förbereda sig för med projektet Robust region – ödrift internet.

Målet är att Värmland ska uppnå ödrift med sin internetanslutning, vilket innebär att anslutningarna ska vara lokala och opåverkade om resten av Sveriges nätanslutningar skulle vara nere, liksom en ö. Projektet är ett samarbete mellan bland andra Karlstad kommun, Karlstad universitet, kommunala bolaget Karlstad Energi och Nya Wermlandstidningen.

Det är ju lite speciellt när det gäller www där man kommunicerar med hela världen. Lite som att vi använder bruna kuvert för vår internpost här i Värmland och den fortsätter fungera även om Postnord ligger nere. – Elin Bertilsson, stadsnätschef på Karlstad energi.

Projektet påbörjades i april och är tänkt att pågå under två års tid. Just nu är de lokala aktörernas mål att formulera en checklista av konkreta åtgärder för just hur Värmland kan uppnå ödrift.

Det är lite otydligt just nu och där måste vi bli mer tydliga. Och det kommer vi snart att bli när arbetet kommer igång. Nyckelfaktorn är att vi samverkar – kommun, universitet och näringsliv. – Elin Bertilsson.