Enrique Lores, VD på HP, hävdar att antalet utskrivna sidor på arbetsplatsen har minskat med 20 procent sedan pandemin, skriver The Register. Redan innan pandemin räknade HP med att antalet utskrivna sidor skulle falla med en femtedel och nu har bolaget fått det bekräftat i siffror.

HP-chefens slutsats är att populariteten bakom hemarbete under pandemin ligger bakom minskningen.

Det är färre människor på kontoret varje dag, och detta har minskat antalet utskrifter. Jag använder utskrifter som en indikator eftersom det som händer med dem så småningom händer med enheter. – Enrique Lores.

Under samma period ökade antalet utskrivna sidor hemifrån men även där har bolaget sett en minskning sedan pandemins slut. Enrique Lores förklarar även att försäljningen av skrivare har minskat i nio kvartal i rad och att det är en trend som han tror kommer att fortsätta i framtiden.

Något vi börjar märka är att när försäljningen av hårdvara minskar, förlängs också livslängden på skrivare. Vi försöker kvantifiera exakt hur mycket detta är. – Enrique Lores.

Vad skrev du senast ut?