Bland mellansegmentets grafikkort är det inte helt ovanligt att se modeller som inte nyttjar alla tillgängliga PCI Express-banor från moderkortets primära PCI Express-port. Exempel på ett sådant kort är Geforce RTX 4060, där detta kommunicerar över 8 banor PCI Express 4.0 istället för 16 banor som annars brukar vara standard. I praktiken är detta inte ett problem så länge det körs på ett PCI Express 4.0-kompatibelt moderkort, men det finns dock potentiella bandbreddsproblem om det körs på äldre moderkort som endast har stöd för PCI Express 3.0.

En annan sida av myntet är att man står med åtta outnyttjade PCI Express-banor i den aktuella porten när man använder ett sådant grafikkort, då det faktiskt blockerar hela porten oavsett hur många banor som används. Vi pratar alltså om upp till 32 GB/s i bandbredd (förutsatt att porten är PCI Express 5.0-kapabel) som bara väntar på att få användas. Vore det inte häftigt om någon tillverkare kom på något smart knep att utnyttja dessa banor?

asus_4060_ssd-3.jpg

En ulv i fårakläder?

asus_4060_ssd-4.jpg

Tre Displayport 1.4 och en HDMI 2.1-port bjuds det på.

Det är just detta Asus har gjort med sitt grafikkort Geforce RTX 4060 Ti Dual SSD. Vid en första anblick ser det ut precis som bolagets sedvanliga Dual-version av Geforce RTX 4060 Ti, vilket är en icke-fabriksöverklockad variant med en relativt bastant kyllösning för modellens milda effektbudget på 160 W. Extra strömförsörjning sker via en ensam 8-pinskontakt medan bildutgångar utgörs av tre Displayport 1.4 samt en HDMI 2.1-port. Men vad innebär SSD-suffixet i produktnamnet egentligen?

asus_4060_ssd-6.jpg

Ett grafikkort med integrerad lagring, framtiden är här!

Jo, på baksidan av kortet sitter nämligen en ganska unik finess i form av en M.2-plats för NVME-lagring. Då grafikkretsen AD106 i Geforce RTX 4060 Ti endast utnyttjar 8 banor PCI Express har bolaget kunnat koppla fyra av de lediga banorna på kortet till M.2-platsen. En intressant aspekt av denna implementation är att M.2-platsen inte är begränsad till PCI Express 4.0, vilket grafikkortet annars är, utan kan använda PCI Express 5.0 om moderkortet som används har stöd för det.

Det sistnämnda är en särskilt relevant aspekt för användare som har ett moderkort som endast tillhandahåller en enskild PCI Express 5.0-kapabel port – något som inte är en ovanlighet på exempelvis Intels Z690-baserade brädor. I vanliga fall skulle denna port tas upp av enbart grafikkortet, men i kombination med Asus speciallösning frigörs nu en PCI Express 5.0-kapabel lagringsplats, vilket kan vara av intresse för den som önskar att nyttja en högpresterande SSD-enhet.

Kompatibilitet med moderkort – en fråga om bifurcation-stöd

Innan man får för sig att springa ut och köpa det här grafikkortet är det minst sagt vettigt att se om ens moderkort är kompatibelt med Asus hybridlösning. Företaget har publicerat en ganska omfattande kompatibilitetslista för sina egna moderkort, vilket täcker ett hundratal modeller för både AMD- och Intel-processorer. I praktiken kan dock kortet fungera på andra tillverkares kort förutsatt att den aktuella modellen har stöd för bifurcation på PCI Express-porten som kortet ska sitta i.

gigabyte_x670e.png

Gigabyte X670E Aorus Xtreme har goda möjligheter för bifurcation.

Men vad är då bifurcation? Kort förklarat är det moderkortets möjlighet att dela upp PCI Express-banorna hos en enskild port i flera mindre delar. I grundutförande kommer den översta PCI Express-porten, i de flesta fallen, vara konfigurerad att slå ihop alla tillgängliga banor – något som då blir 16 till antalet. Med bifurcation kan vi dela upp de tillgängliga PCI Express-banorna i mindre delar likt 8/8, 8/4/4 eller 4/4/4/4. Exakt vilka uppdelningar som är möjliga varierar beroende på moderkort.

Med hjälp av bifurcation kan vi tilldela grafikkortet 8 banor PCI Express medan den integrerade M.2-platsen får tillgång till antingen 8 (den kan endast använda 4 av dessa i praktiken) eller 4 av de resterande banorna. Problemet är dock att vissa moderkort har ganska begränsade konfigurationsmöjligheter när det kommer till bifurcation.

asus_X670e.png

Asus ROG X670E Crosshair Hero har, i dagsläget, ganska begränsade möjligheter.

Ett av dessa är Asus ROG X670E Crosshair Hero, en modell som ironiskt nog är med på bolagets kompatibilitetslista. Detta kan endast dela upp den primära PCI Express-platsens banor i konfigurationen 4/4/4/4 (kallas PCIE RAID i menyn). Detta fungerar fint för den integrerade M.2-platsen, då denna endast behöver 4 banor, men samtidigt begränsas här grafikkortet till 4 banor – något som halverar den tillgängliga bandbredden i kommunikationen över moderkortet.

Denna problematik är inte exklusiv för just ROG X670E Crosshair Hero, utan påverkar även en hel drös av Asus andra AMD-baserade moderkort för Ryzen 7000-familjen. Då AMD:s plattform har stöd för betydligt mer omfattande bifurcation-möjligheter är detta lyckligtvis något som går att åtgärda med ett nytt BIOS, och efter att ha lyft frågan med Asus har bolaget utlovat att åtgärda detta i en kommande uppdatering till de påverkade modellerna.

Innan vi lämnar kapitlet bifurcation är det viktigt att belysa att denna funktion måste vara aktiverad INNAN man monterar SSD-enheten på grafikkortet. Har man inte gjort det kommer systemet med största sannolikhet inte att lyckas gå igenom startprocessen och hänga sig. Nu är det inte värre än att man behöver plocka bort SSD-enheten, aktivera bifurcation, och sedan montera på den igen, men det är ändå ett irritationsmoment som man gärna slipper.

asus_4060_ssd-10.jpg

I förpackningen finns värmedynor, skruvar och skruvmejsel.

Då var det dags att montera SSD-enheten på kortet, och i kartongen finns alla tillbehör som behövs för detta i form av värmedynor, skruvar och en liten liten skruvmejsel.

asus_4060_ssd-11.jpg

Metallplattan har kontakt med grafikkortets kylfläns för maximal kylning av lagringsenheten.

asus_4060_ssd-12.jpg

Värmeöverföringen förbättras via en medföljande värmedyna.

Under M.2-porten syns en metallplatta, vars jobb är att avleda värmen från SSD-enheten. Denna metallplatta är fastlödd i grafikkortets kylfläns för att maximera kylförmågan av lagringsenheten. Det första steget här är att applicera den medföljande värmedynan på metallplattan, vilken i sin tur kommer att ha kontakt med SSD-enheten.

asus_4060_ssd-14.jpg

SSD-enheten monteras verktygslöst via Asus snabbfäste "Q-latch".

Härnäst är det dags att montera på SSD-enheten, och då M.2-porten är inverterad kommer kontrollerkretsen på enheten att peka inåt. Här behövs inga skruvar, utan istället används ett snabbfäste som Asus vanligtvis använder sig av flitigt på sina moderkort. Lagringsenheten som används är en Corsair MP700 på 1 TB, vilken är PCI Express 5.0-kapabel och har en specificerad sekventiell läshastighet på 9,5 GB/s samt skrivhastighet på 8,5 GB/s.

asus_4060_ssd-16.jpg

En medföljande aluminumplatta kyler baksidan av enheten.

asus_4060_ssd-17.jpg

Denna skruvas på plats på baksidan och ger även en mer städad estetik.

Det sista steget är att montera en medföljande aluminiumplatta på grafikkortets baksida. Denna har en värmedyna för att överföra värmen från SSD-enhetens baksida till plattan och hålls på plats med två skruvar. När allt väl är ihopskruvat är det svårt att gissa att det faktiskt sitter en lagringsenhet på insidan av grafikkortet – om man inte lusläser den lilla texten längst upp då.

Temperatur- och prestandatester

Med monteringen ur världen är det dags att kika på hur Asus speciallösning presterar. Vi kommer här att fokusera på själva lagringsbiten, då grafikdelen är tämligen ointressant i sammanhanget – kortet delar specifikationer med ett referensklockat Geforce RTX 4060 Ti och presterar precis som ett sådant. Det finns dock intressanta mätningar att göra kring hur kyllösningen hanterar SSD-enheten vid olika typen av scenarion.

Då själva kylaren hanterar både grafikdelen och SSD-enheten kommer det av naturliga skäl finnas skillnader kring kylprestanda baserat på vilken typ av belastning grafikkortet är under. Med anledning av detta mäts temperaturerna både med grafikkortet vilandes vid skrivbordsmiljö samt under full belastning med hjälp av den syntetiska lasten Furmark.

För belastning och prestandamätning av lagringsenheten används Crystal Disk Mark, där sekventiella läsningar och skrivningar görs under en period på 10 minuter – något som sätter väldigt hög press på enheten. Temperaturerna loggas med hjälp av Hwinfo64, där siffrorna läses ut från Corsair-enhetens SMART-rapportering under de sista sekunderna av testscenariot.

asus_4060_ssd-9.jpg

Kortet kommer med dubbla BIOS för olika fläktkurvor.

Då Asus-kortet har dubbla BIOS-versioner som påverkar dels hur aggressiv fläktkurvan är, samt huruvida fläktarna står helt stilla vid vila, följder nedan en lathund som närmare förklarar förutsättningarna för de olika mätningarna i diagrammet nedan.

Asus 4060 Ti (P, ingen grafiklast): Kortet körs utan grafikbelastning med BIOS satt i Performance. Det semi-passiva läget stängs här av och fläktarna snurrar i 1 000 RPM.

Asus 4060 Ti (Q, ingen grafiklast): Kortet körs utan grafikbelastning med BIOS satt i Quiet. Kortet har nu ett semi-passivt läge vilket innebär att fläktarna står stilla.

Asus 4060 Ti (P, Furmark): Kortet körs fullt belastat med Furmark med BIOS satt i Performance. Fläktarna snurrar i cirka 1 700 RPM.

Asus 4060 Ti (Q, Furmark): Kortet körs fullt belastat med Furmark med BIOS satt i Quiet. Fläktarna snurrar i cirka 1 350 RPM.

Asus X670E Crosshair Hero: SSD-enheten sitter monterad på moderkortet och kyls av kylflänsen närmast processorn.

Det är med andra ord ett batteri av tester för att täcka olika typer av användningsscenarion med grafikkortet ihop med den numera integrerade SSD-enheten. Som väldigt relevant referens finns också temperaturmätningar med moderkortets inbyggda kyllösning via en stor passiv kylfläns.

Med mätningarna i hand ser vi att Asus hybridkyllösning fungerar alldeles utmärkt för att hålla temperaturerna i schack hos den annars ganska varma MP700-enheten. Som väntat uppnås bäst resultat när kortet körs i sitt Performance-läge utan någon grafiklast, då i princip hela kyllösningen dedikeras till att kyla SSD-enheten med fläktarna snurrandes.

Det ska dock sägas att den även klarar sig fint utan fläktar, då temperaturerna som presenteras när kortet körs i sitt Quiet-läge utan grafikbelastning ligger på en bra nivå. Även med full grafikbelastning via Furmark klarar kyllösningen av att hålla temperaturerna på låga nivåer hos SSD-enheten – oavsett om kortet körs i sitt Performance- eller Quiet-läge. Detta blir särskilt påtagligt när de jämförs mot kylflänsen på moderkortet, där allt blir en betydligt varmare historia.

Vi passade även på att stämma av att prestandanivåerna låg rätt med SSD-enheten monterad på grafikkortet mot den monterad direkt på en PCI Express 5.0-kapabel M.2-plats på moderkortet. Som synes presterar de i princip likvärdigt, och då de minimala variationerna som presenteras ligger under 1 procent från varandra är de inom regionerna för felmarginal mellan mätningarna.

asus_4060_ssd-13.jpg

Varningstexten på Corsair MP700.

När vi packade upp Corsairs MP700-enhet satt det en tydlig varningslapp på påsen som uppmanade användaren att använda någon form av kyllösning för att uppnå optimal prestanda. Som en liten bonus slängde vi därför med mätningar med enheten helt naken på moderkortet, och mycket riktigt var varningen berättigad. Enheten sköt snabbt upp i riktigt svettiga temperaturer, vilket fick kontrollerkretsen att throttla med urkass prestanda som resultat.

Sammanfattande tankar kring Asus Geforce RTX 4060 Ti Dual SSD

Med flertalet grafikkort på marknaden som inte använder PCI Express-portens fulla bandbredd är det kul att ett företag tar fram en lösning som faktiskt nyttjar de "förlorade" banorna på ett praktiskt vis. Asus har gjort ett bra jobb med sitt Dual SSD-kort, där det tillhandahåller en PCI Express 5.0-kapabel M.2-plats som därtill kyls på ett väldigt effektivt vis tillsammans med grafikkretsen.

asus_4060_ssd-7.jpg

Om trenden håller i sig med den här typen av grafikkretsar som bara utnyttjar 8 banor PCI Express, vilket det med all sannolikhet kommer att göra, så hade det varit kul om bolaget tog vidare konceptet till nyare modeller och utvecklade det vidare. Kanske ett grafikkort med två (?!) M.2-platser?

De negativa upplevelser vi haft har egentligen inte med själva kortet att göra utan bolagets bristande kompatibilitetskontroller. Trots att vårt moderkort fanns med på Asus lista hade det inte tillräckliga inställningar för bifurcation för att ge korrekt antal PCI Express-banor till grafikkretsen. Nu ska visserligen företaget åtgärda detta i kommande BIOS-uppdateringar till moderkorten, men det borde ha fångats upp i samband med att kompatibilitetslistan togs fram.

Vi hade också gärna sett tydligare instruktioner direkt vid kortets uppackning, där användaren uppmanas att aktivera bifurcation på moderkortet innan SSD-enheten monteras på grafikkortet. Användare som inte gör det kan felaktigt tro att grafikkortet är defekt då kortet inte startar när inställningen inte är gjort med SSD:n på plats.

asus_4060_ssd-15.jpg

Sammanfattningsvis är Asus Geforce RTX 4060 Ti Dual SSD ett intressant tillskott på grafikkortsmarknaden, om än väldigt nischat. Modellen känns mest intressant för användare som vill nyttja en PCI Express 5.0-baserad SSD-enhet på ett moderkort som endast har en enskild PCI Express 5.0-plats för grafikkortet. Numera är den typen av moderkort inte lika vanliga, men om man nu har ett kan Asus Dual SSD-kort vara en lösning på problemet – och i synnerhet då om man också behöver ett grafikkort i Geforce RTX 4060 Ti-klassen.

Pris vid publicering: 6 190 kronor inklusive moms