Slarva inte med datorutrustningen

Skärmen placering

Att placera skärmen rätt är faktiskt enklare än vad många tror och det behövs inte ens ett måttband. Oavsett en eller flera skärmar ska den primära skärmen alltid vara rakt framför dig. När du sitter upprätt i kontorsstolen ska ögonen vara i höjd med ovandelen av skärmpanelen (gärna något högre). Det ska samtidigt räcka med en väldigt lätt lutning av huvudet för att fokusera med ögonen allra längst ned i skärmens nederkant.

I praktiken gäller 0 till 30 graders lutning av skärmen för att hålla parallell vinkel mot ögonen. Behöver skärmen vinklas mer eller mindre än så för att det ska upplevas bekvämt är någonting fel, ofta att stolen eller skrivbordet är felaktigt inställd.

L formation plus skärmlutning_BG.png.jpg

För att få till rätt avstånd till skärmen är ett knep att sträcka ut armen helt när du sitter upprätt i kontorsstolen och se till så att det går att nudda skärmen med toppen av långfingret. Det optimala avståndet är cirka 50–80 centimeter mellan ögon och skärm.

Rätt vinkel på tangentbordet

lutning.png

Ett tangentbord ska ligga helt plant eller med en så kallad negativ lutning. Det sistnämnda innebär att tangenterna hamnar i lätt "nedförsbacke" i relation till händerna. Ofta behöver tangentbordets bakre fötter vara infällda samt ett handlovsstöd för att skapa rätt vinkel. Variationen av tangentbord är dock stor och det finns därför ingen allmängiltig lösning.

Armen styr musen

Här blir det svårare eftersom musen behöver kunna röras över en viss yta, åtminstone när det kommer till traditionella möss. Det finns samtidigt alternativ såsom musmattor med handlovsstöd och särskilt ergonomiskt utformade specialmöss, som ska motverka skadlig belastning.

Oavsett lösning behöver dock pekdonet placeras utefter hur armen ska vara positionerad. Musen bör användas på ett sätt som gör det möjligt att hålla L-form, alternativt med armen lätt åt sidan. Se upp så att handleden inte utsätts för tryck eller hamnar så pass högt upp att handen böjs nedåt.

Handlovsstöd – inte handledsstöd!

Många tillverkare säljer handlovsstöd till tangentbord eller har det som ett medföljande tillbehör. Ibland kan dessa lite slarvigt kallas för "handledsstöd" i folkmun, vilket blir helt fel eftersom det ger upphov till missuppfattningar om hur stödet ska användas.

Handlovsstöd är till för just handloven, det vill säga området strax ovanför vad som brukar kallas för handleden. Stödet höjer upp händerna en aning för att skapa plan eller negativ lutning mot tangentbordet. Handlovsstöd kan även vara behjälpligt om skrivbordet inte går att ställa in till rätt höjd.

handlovsstöd - exempel.jpg

Exempel på korrekt placering av handlovsstöd. På bild: Kensington ErgoSoft

Om detta istället används som handledsstöd kan belastningen på leden öka och orsaka allvarliga skador i form av musarm eller karpaltunnelsyndrom. Var därför noggrann med att använda det (handlovsstödet!) korrekt.

Rummets belysning

Lätt att glömma, men rummets belysning är en annan viktig faktor för arbetsmiljön. Först och främst behöver man hålla koll på rummets starkaste ljuskällor, inte sällan fönster. Se till att denna inte hamnar direkt bakom skärmen, vilket påfrestar ögonen. Likväl kan en stark ljuskälla framför skärmen ge upphov till reflektioner. Därför brukar skärmen placeras vinkelrätt mot eventuella fönster.

Korrekt ergonomi_BG.jpg

Exempel på hur skrivbordet bör placeras i relation till fönster. Gardiner och persienner används för att vid behov minska ljusinsläppet.

För att enkelt kunna dämpa ljuset utifrån behövs gardiner och persienner. Samma sak gäller för artificiell belysning. Om ljuskällan är så stark att reflektioner uppstår bör denna kunna dimmas alternativt bytas till en annan lampa. I allmänhet är det bättre att använda flera svaga än enstaka starka ljuskällor för belysningen i rummet.

Poängen är att minska mängden ljus som reflekteras in i dina ögon, som i sin tur får ögonens muskler att spännas, vilket riskerar att leda till huvudvärk och trötthet. Inget av detta är naturligtvis särskilt bra på varken kort eller lång sikt.