Permalänk
Medlem

HMI till en PLC

Hej,
Det här är en mer generell fråga och syftar inte på någon specifik funktion i gränssnittet, utan hur bör gränssnittet utformas t.ex. på en PC för ett PLC system, finns det generella regler.
Vad bör alltid finnas i ett användargränssnitt till en PLC? vad är viktigt.
Vad ska inte finnas i ett sådant gränssnitt?

Permalänk
Inaktiv

Jag kan tycka att man bör utforma gränssnittet efter systemet som styrs.

Det finns inga regler men det kan ju vara bra med tydliga översikt och varningar då det ofta handlar om saker som är rätt viktiga. Det kan också vara viktigt med kontrollrutor då man klickat på knappar så att saker inte händer av misstag.

Generellt svar på en generell fråga.

Permalänk
Medlem
Skrivet av c16laho:

Hej,
Det här är en mer generell fråga och syftar inte på någon specifik funktion i gränssnittet, utan hur bör gränssnittet utformas t.ex. på en PC för ett PLC system, finns det generella regler.
Vad bör alltid finnas i ett användargränssnitt till en PLC? vad är viktigt.
Vad ska inte finnas i ett sådant gränssnitt?

framförallt bör det finnas en processbild så operatören får en överskådlig bild

de börvären och ärvärden som är relevanta

det som är viktigt bör "sticka ut" så om något är fel blir det lätt identifiera vad och vart det larmar