Under våren 2019 utlyste den amerikanske presidenten ett nationellt nödläge för nationell säkerhet gällande kommunikation och infrastruktur. Detta skedde i samband med ett upptrappat handelskrig med Kina, där kinesiska Huawei stod i centrum. Konflikten ledde till att amerikanska företag inte tillåts sälja teknik till Huawei.

Utåt sett blev den direkta konsekvensen att Huaweis mobiltelefoner inte tillåts använda tjänster och applikationer för Googles operativsystem Android. Bolaget är också en av de största leverantörerna av nätverksutrustning för mobila nätverk, och Huaweis teknik utgör en stor del av 4G-nätverken världen över, inklusive de nordiska länderna.

Att USA flaggade Huawei som ett hot mot den nationella säkerheten blev startskottet för att ett flertal länder världen över skulle inleda egna utredningar av säkerhetsfrågan runt bolaget, däribland Sverige. Nu rapporterar Reuters att den norska mobiloperatören Telenor väljer att överge 4G-partnern Huawei för utbyggnad av 5G. Ny samarbetspartner blir istället svenska Ericsson.

Baserat på den omfattande och heltäckande utvärderingen har vi beslutat att införa en ny partner för detta viktiga teknikskifte i Norge

Bytet sker efter att även norska säkerhetsmyndigheter varnat för risker relaterade till användning av Huawei-teknik. Telenors VD Sigve Brekke meddelar i ett uttalade att företaget genomfört en omfattande utvärdering av säkerhetsfrågan runt Huawei, och baserat på utvärderingen valt att överge samarbetet med Huawei runt 5G-utbyggnad till förmån för Ericsson.

Befintligt bruk av Huaweis utrustning fasas ut över en femårsperiod. Telia i Norge har sedan tidigare aviserat att bolaget överger Huawei till förmån för Ericsson. Mobiloperatörer har ännu inte meddelat några liknande beslut för svenska marknaden, beslut som kan ske efter lagändringen om elektronisk kommunikation (LEK) träder i kraft 1 januari 2020.

Läs mer om handelskonflikten runt Huawei: