I slutet av 2018 hamnade svenska spelutvecklaren Starbreeze i ekonomiskt trångmål efter en serie misslyckade satsningar på bland annat VR-headsetet Star VR. Bolaget gick då in i rekonstruktion, och i samband med detta blev två av bolagets dåvarande chefer målet för en utredning av Ekobrottsmyndigheten (EKB).

Orsaken till utredningen var att cheferna hade sålt av aktier i bolaget innan beslutet om rekonstruktion fattades. En av de två var bolagets dåvarande VD Bo Andersson Klint, som friades från misstankar under 2018. Det gick inte lika bra för den andre högt uppsatta chefen då utredningen mynnar ut i en fällande dom, rapporterar Dagens Industri (betalvägg).

Förundersökningen är avslutad och jag har beslutat att väcka åtal för grovt insiderbrott då jag anser det bevisat att den tidigare chefen haft insiderinformation om Starbreeze AB:s svåra finansiella situation. Information som den övriga marknaden alltså inte fick vetskap om förrän den 23 november och 3 december 2018. Insiderbrott är ett allvarligt finansmarknadsbrott som riskerar att skada förtroendet för aktiemarknaden och i detta fall extra allvarligt då det är fråga om en hög chef på ledningsnivå som handlar

Chefsåklagare Thomas Langrot konstaterade i sitt ursprungliga åtal att den här sortens insiderbrott är extra allvarligt när det utförs av en chef på ledningsnivå. Det slutgiltiga straffet landar i villkorlig dom och dagsböter. Det förverkade bötesbeloppet, vilket avser den vinst som uppnåtts genom brottet, anges vara 700 000 kronor vilket tillfaller staten.

Läs mer om Starbreeze AB: