Varje ny version av PCI Express har inneburit en dubblering i bandbredd. Kort efter PCI Express 1.0 lanserades år 2003 kom 2.0 och senare 3.0, medan utvecklingen av version 4.0 tog 7 år för att färdigställas. Sedan dess har standardorganisationen PCI-SIG snabbat på vidareutvecklingen.

Standardversion

Bredd

Bit-hastighet

Effektiv bandbredd*

Lansering**

PCI

32 bitar

33 MHz

133 MB/s

1993

PCI Express 1.0

Upp till 16 kanaler

2,5 GT/s

250 MB/s per kanal
(4 GB/s över x16)

2004

PCI Express 2.0

Upp till 16 kanaler

5 GT/s

500 MB/s per kanal
(8 GB/s över x16)

2008

PCI Express 3.0

Upp till 16 kanaler

8 GT/s

1 GB/s per kanal
(16 GB/s över x16)

2011

PCI Express 4.0

Upp till 16 kanaler

16 GT/s

2 GB/s per kanal
(32 GB/s över x16)

2019

PCI Express 5.0

Upp till 16 kanaler

32 GT/s

4 GB/s per kanal
(64 GB/s över x16)

2020–2021

PCI Express 6.0

Upp till 16 kanaler

64 GT/s

8 GB/s per kanal
(128 GB/s över x16)

2022-?

* Enkelriktad effektiv bandbredd och de siffror som oftast används. Ibland anges även dubbelriktad, där bandbredden är dubblerad.
** Avser lansering i faktiska produkter och inte när respektive standard spikats

Sommaren 2019 färdigställdes PCI Express 5.0, som återigen gav en dubblering i bandbredd jämfört mot tidigare. Samma år avrundade PCI-SIG med avtäckandet om att utvecklingen av uppföljaren redan var på gång och att ännu en dubblering stod på tapeten med PCI Express 6.0.

Nu går PCI-SIG ut med att PCI Express 6.0 når version 0.5, vilket i sammanhanget innebär att den avancerat från konceptstadiet (0.3) till vad som beskrivs som ett första utkast. Det betyder att en grundplåt för arkitekturen är lagd och att medlemmar i standardorganisationen fortfarande har möjlighet att komma med förslag på nya funktioner.

PCI-Express-6-3.jpg
PCI-Express-6-1.jpg
PCI-Express-6-2.jpg

Som föreslaget i version 0.3 ska dubbleringen möjliggöras genom att gå över till en mer effektiv informationskodning – PAM4. Istället för att skicka en hög eller låg signal, 0 eller 1, som med dagens NRZ, används PAM4 för att skicka signaler i fyra olika steg som representerar bitmönstren 00, 01, 10 och 11. Detta kräver dock ökad felkorrigering, vilket också tillkommer i standarden. Nackdelen med detta är att implementationen i faktiska produkter blir dyrare.

Nästa steg är version 0.7 eller som PCI-SIG beskriver det ett färdigt utkast. Vid det här stadiet ska den nya PCI Express-standarden vara definierad i sin helhet och ha testats praktiskt via testkretsar. I det här steget är det för sent för medlemmar att föreslå nya funktioner.

Version 0.9 betyder att standarden får ett slutgiltigt utkast och att medlemmar i PCI-SIG kan gå igenom och börja implementera den i sina produkter. Som brukligt avrundas utvecklingen av version 1.0, då PCI Express 6.0 ska vara färdigställd. Standardorganisationen med medlemmar räknar med att detta äger rum år 2021.

Mer läsning om PCI Express: