I samband med att coronapandemin drabbat allt fler länder världen över har konspiratoriska teorier om kopplingar mellan viruset och 5G-strålning vuxit fram. En av plattformarna där dessa teorier sprids flitigt är Youtube, där innehållet påverkat publiken i den grad att 5G-utrustning saboteras i bland annat Storbritannien.

5G_JointLetter.jpg

Problemen med sabotage är så pass stora att flera av Storbritanniens största telekomoperatörer går ut med en gemensam uppmaning om att sabotaget måste upphöra, detta då det skadar en viktig del i infrastrukturen för kommunikation under en tid när den behövs. Attackerna drabbar utöver 5G även 4G/LTE-utrustning. Nu svarar även Youtube på problemet med att avlägsna videoinnehåll som sprider konspirationsteorierna vidare, rapporterar The Guardian.

We have also begun reducing recommendations of borderline content such as conspiracy theories related to 5G and coronavirus, that could misinform users in harmful ways

Gallringen består dels i att avlägsna videoklipp som kopplar samman 5G och COVID-19, och dels att minska mängden videoklipp som rekommenderas till användare som visat intresse för frågan sedan tidigare. Samtidigt meddelar Youtube också att konspirationsteorier specifikt om 5G inte avlägsnas då det saknar direkt koppling med coronaviruset. Även detta innehåll anses vara på gränsen till att bryta mot reglerna, och kan förlora reklamintäkter.

The telecoms industry is working around the clock to keep vital health, education and emergency services online, businesses running, and friends and families connected. It is deplorable that critical communications infrastructure is being attacked based on outright mistruths. We urge everyone to trust health authorities and rest assured communications technology is safe. There is no link between 5G and Covid-19

Mats Granryd, generaldirektör för den internationella telekomorganisationen GSMA, uppmanar människor att förlita sig på råd och rekommendationer från hälsomyndigheter. Han menar att det är förkastligt att sabotera kommunikationsnätverk i en tid när den är kritisk för arbete inom sjukvård, utbildning, akuttjänster och möjligheten för familj och vänner att bibehålla kontakten.

Representanter för Youtube menar att företaget manuellt granskat och avlägsnat tusentals videoklipp med vilseledande innehåll gällande coronaviruset sedan början av februari 2020. För misstänkt innehåll som inte avlägsnats visas länkar till informationssidor om sjukdomen COVID-19.