Den framgång som Linus Torvalds vann med Linux-kärnan och det ekosystem av öppen källkod som byggdes upp runt denna sågs inte med blida ögon av alla. Mjukvarugiganten Microsoft stod på andra sidan stängslet med sluten mjukvara som företaget själv kontrollerade. Microsofts tidigare VD Steve Ballmer beskrev en gång Linux som "en cancer som fäster sig vid allt intellektuellt värde den vidrör".

Under nuvarande VD:n Satya Nadella har Microsofts inställning till Linux minst sagt tinat. Utöver att företaget tillhandahåller egna Linux-distributioner för molntjänsten Azure integreras snart Linux-kärnan djupare i Windows 10 i form av Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2). Den nya versionen av webbläsaren Edge baseras på det öppna projektet Chromium, och Microsoft bidrar med förbättringar till allehanda öppen källkodsprojekt.

Microsoft_BradSmith.jpg

Brad Smith, Microsoft.

Dessa förändringar har inte skett omedvetet och i en intervju med universitetet MIT berättar Microsoft-chefen Brad Smith att företagets inställning till öppen källkod varit felaktig. Han belyser vidare att Microsoft numera bidrar mest sett till öppen källkodsprojekt för företag. Microsofts köp av utvecklarportalen Github ser företaget också som det naturliga hemmet för utveckling av öppen källkod.

We have been on the wrong side of history when open-source exploded at the beginning of the century. Today, Microsoft is the single largest contributor to open-source projects in the world when it comes to businesses. When we look at GitHub, we see it as the home for open-source development, and we see our responsibility as its steward to make it a secure, productive home

Microsofts arbete med att bygga in Linux-kärnan i Windows 10 gjordes inledningsvis i samarbete med Canonical, företaget bakom välkända Linuxdistributionen Ubuntu. Detta är en del i företagets skiftade fokus under VD:n Satya Nadella. Under åren med Bill Gates och Steve Ballmer var Microsofts stora inkomstkällor huvudsakligen Windows och applikationer för plattformen, inkomstkällor de kostnadsfria Linuxdistributionerna och tillhörande mjukvara hotade.

Under Satya Nadella har Microsofts fokus skiftat till molntjänster och att göra företagets produkter tillgängliga där användarna finns. Detta illustreras bland annat av att företaget anammar Linux både på skrivbordet och i molnet, men också att både tjänster och mobila applikationer görs tillgängliga på mobila plattformar som Android och IOS.

Microsofts uttalande om att ha stått på fel sida om öppen källkod är en fingervisning om att vidare satsningar är att vänta framöver. Windows 10 version 2004, som Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2), väntas släppas mot slutet av maj månad år 2020.

Läs mer om Microsoft och öppen källkod: