Ända sedan Microsoft avtäckte Windows 8 har en startmeny med levande innehållspaneler, eller "tiles", varit en del av startupplevelsen. Den heltäckande utformningen i Windows 8 skrotades till förmån för en kompromiss mellan det gamla och det nya i Windows 10. Den nutida startmenyn använder fortfarande levande paneler, men hyser dessa i en konventionell meny.

Windows-10-new-Start-menu.jpg
Windows10_New-Start-menu-2.jpg
Windows10_NewStartMenu-4.jpg

Trots en återgång till något mer konventionellt är inte alla nöjda med startmenyns nuvarande utformning, och Microsoft arbetar för närvarande på en ny design som ska tillkomma i framtida uppdateringar av systemet. Arbetet med den omdesignade startmenyn avtäcks på bolagets Facebook-sida för Office 365, i form av fyra illustrerande bilder.

Den stora skillnaden som kan urskiljas i bilderna är bland annat att startmenyn blir transparent och låter bakgrunden lysa igenom, en egenskap som potentiellt sett kan ändras i inställningar. Det följer en liknande estetisk riktning som Apple inför i kommande Mac OS "Big Sur". De levande panelerna har också justerats för att bättre integreras med övriga paneler och ikoner. På tal om ikoner visar bilderna också en startmeny som befolkas av Microsofts nya ikoner som ingår i nya stilspråket Fluent Design.

Nyheterna sträcker sig inte längre än så och Microsoft meddelar inte heller när den nya designen letar sig in i skarpt lanserade versioner av Windows 10. Att företaget delar med sig av bilder publikt antyder dock att introduktionen inte behöver ligga långt in i framtiden.

Vad tycker du om den nya startmenyn och Fluent Design-stilspråket i allmänhet? Förbättring, eller stänger du av så fort du får chansen?