Där förra veckans patentnyhet från Sony gällande en påstådd DLSS-liknande funktion istället visade sig handla om keying i videokonferenser har nu ett nytt patent från den japanska hemelektronikfirman hittat ut i det fria. Med titeln "Scalable game console CPU/GPU design for home console and cloud gaming" (PDF) lämnas inget utrymme för tolkning av användningsområdet, som i det närmaste kan beskrivas som SLI/Crossfire-liknande teknologi för hela systemprocessorer.

Enligt Kitguru avhandlar patentet inte bara processoravlastning över molnet enligt Playstation Now-principen, utan även lokala systemprocessorer. Patentet går även så långt som att beskriva ett system med en processor som en "light"-version, där ett motsvarande system utrustat med flera processorer istället refereras till som en "high end"-utgåva. Även problematiken med flera processorer i ett system, inklusive termiska utmaningar, avhandlas.

ps5-apus.PNG

In a multi-GPU simulation environment, frame buffer management may be implemented by multiple GPUs rendering respective frames of video, or by rendering respective portions of each frame of video. One of the GPUs controls HDMI frame information from the other GPU(s) and reading out complete frames through a physically connected HDMI output port. Or, the outputs of the GPUs can be multiplexed together.

Själva problemet patentet är tänkt att lösa är relaterat till hanteringen av bildrendering av flera processorer samtidigt. Idén är att låta olika processorer dynamiskt rendera en del av bilden åt gången, beroende på tillgänglig beräkningskraft för tillfället, för att sedan kombinera resultatet i en och samma bild som presenteras för användaren. Processorerna i fråga kan återfinnas lokalt eller till och med i molnet, i det här fallet Playstation Now.

I exempelbilden tagen från patentet syns hur kopplingen i ett typiskt scenario sker – en systemprocessor blir praktiskt taget en "master" med minnesåtkomst, medan en andra processor med integrerad grafikkrets fokuserar på ren rendering. Patentet nämner även en multiplexer som tillåter växling av bildutgång beroende på vart kabeln är ansluten, samt krypteringskretsar i samband till dessa.

Patentets ansökningsdatum är den 30 januari 2019, men offentliggjordes så sent som den 30 juli 2020. Exakta användningsområden, om några alls, är inte specificerade, men teoretiskt sett kan patentet bana väg för framtida versioner av Playstation 5 med flera systemprocessorer – eller kanske rentav sammankopplade enheter med hjälp av länkkablar i stil med flergrafiksteknikerna SLI och Crossfire.

Läs mer om Playstation 5: