Applikationen Öppna Skolplattformen togs fram av en grupp föräldrar med arbeten inom IT-branschen hösten 2020, som komplement till Stockholms stads Skolplattformen. Den fristående applikationen nyttjar samma Application Programming Interface (API), vilket lett till en infekterad konflikt mellan de två parterna.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad ansåg att applikationen olovligen hämtade ut personuppgifter och har därmed krävt att personerna bakom Öppna Skolplattformen raderar all källkod. De valde även att polisanmäla de ansvariga, men anmälan lades ned då inget brott ansågs ha begåtts. Nu kovänder plötsligt Stockholm stad och meddelar att de vill välkomna externa applikationsutvecklare.

Enligt ett pressmeddelande har staden nu tecknat ett avtal med den externa IT-tjänsteleverantören Atea. Detta görs för att ge utvecklare möjlighet att teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal, vilket sedan kan tillåta dem att få tillgång till stadens data på ett säkert vis.

Med denna lösning kan Stockholms stad garantera att personuppgifter hanteras på ett korrekt och tryggt sätt samtidigt som föräldrar kan få ta del av marknadens digitala verktyg i sin vardag – Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd i Stockholms stad.

Kort innan Stockholm stads helomvändning anmälde initiativtagarna bakom Öppna Skolplattformen Utbildningsförvaltningschefen Lena Holmdahl till Justitieombudsmannen (JO). De vill bland annat att JO prövar huruvida utbildningsförvaltningens motarbetande av Öppna Skolplattformen är förenlig med regeringsformen, förvaltningslagen och kommunallagen.

Huruvida JO-anmälan påverkat beslutet framgår inte, men Stockholm stad nämner i meddelandet att de vill inleda en dialog med Öppna Skolplattformen. Den nya möjligheten till avtal öppnar dock inte bara för dem, utan för alla utvecklare som vill ha tillgång till stadens applikationsdata i framtiden.

Läs mer om Öppna Skolplattformen: