Den ökande användningen av molntjänster kräver även datacenter, både för ren lagring av data och för den hårdvara som står för beräkningskraften för virtuella maskiner och liknande tjänster. För tre år sedan köpte Microsoft mark i Gävle och Sandviken och påbörjade bygget för nya datacenter, vilka de nu öppnar dörrarna till.

De tre svenska anläggningarna är belägna i Gävle, Sandviken och Staffanstorp och ska enligt Microsoft vara bland de mest avancerade och hållbart designade datacenter bolaget har. Detta då de byggts utefter nya hållbarhetsprinciper och helt ska drivas med förnybar energi. Detta ska ske genom ett samarbete med statliga Vattenfall, som har en lösning för att mäta och matcha energiförbrukning per timme.

Till SVT berättar Therése Treutiger, ansvarig för partners och innovation på Microsoft Sverige, att det är stor efterfrågan från svenska och internationella kunder. De nya anläggningarna i Gävle och Sandviken har cirka 190 anställda och det väntas bli fler arbetstillfällen i framtiden.

Genom att förlägga datacenter i Sverige kan även "EU Data Boundary for the Microsoft Cloud" nyttjas, vilket innebär att lagring och bearbetning av data stannar lokalt inom EU. Detta gäller dock endast de molntjänster datacentren hanterar, vilket i nuläget är specifikt Microsoft 365 och Azure.