Sedan tio år tillbaka hålls årligen konferensen Game Developers Conference för spelutvecklare. Innan konferensen tar GDC tempen på spelmarknaden genom en enkätstudie, där allt från mest populära plattformen till arbetstimmar kartläggs.

Inför GDC 2022 är det en klar vinnare på plattformssidan, där PC är den plattform flest utvecklare uppger att de skapar spel för. Totalt uppger 63 procent att det projekt de för nuvarande arbetar med utvecklas till PC. Detsamma gäller vid frågan om vilka plattformar som är aktuella för kommande projekt, där PC ligger högst med 58 procent.

spel2.png
pel1.png
spel3.png

Värt att notera är att detta inte per automatik innebär att det utvecklas fler spel till PC, endast att fler utvecklare arbetar med spel till PC. Dels är det en flervalsfråga, vilket innebär att de som svarat kan arbeta med ett spel som utvecklas till flera plattformar. Dels är det möjligt att flera respondenter arbetar med samma projekt exempelvis.

Med det sagt har PC som plattform ökat stadigt sedan 2013, då siffran för aktuella projekt låg på endast 48 procent. Jämfört med 2021 ökar PC även sett till antalet utvecklare som anser PC vara den plattform de är mest intresserade av. Föregående år toppade PC listan med 58 procent, något som år 2022 ökar med 4 procentenheter till 62 procent.

Föredrar du PC för spel eller väljer du hellre någon av de andra plattformarna?