För drygt en vecka sedan meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att internetleverantören Bahnhof ska börja förse Polismyndigheten med information vid misstanke om brott enligt datalagringsreglerna, eller riskera stå inför ett vite om fem miljoner kronor.

PTS: "Bahnhof måste följa reglerna eller böta fem miljoner kronor"

Likt många andra bredbandsoperatörer använder Bahnhof adressöversättningstekniken NAT, vilket innebär att flera av bredbandsoperatörens kunder delar på samma IPv4-adress. Enligt datalagringsreglerna måste Bahnhof och andra bredbandsoperatörer dela kunduppgifter till polisen vid brottsmisstanke, något som Bahnhof nekat när polisen efterfrågat uppgifter som inte är möjliga att koppla till en specifik kund.

Kunderna kan bo i helt olika städer, men ändå dela IP-adress med en person som är brottsmisstänkt. Det blir som ett lotteri. Än en gång, vi tycker inte att det är rättssäkert att behöva dela ut information om en stor mängd abonnenter i en enda klump. Vi tror inte heller att det är förenligt med gällande lagstiftning i Sverige och EU – Jon Karlung, VD på Bahnhof

PTS har gett Bahnhof fram till den 1 februari att anpassa sig efter regelverket, något Bahnhof inte planerar att göra. Till Ny Teknik meddelar bolagets VD, Jon Karlung, att de istället planerar överklaga vitesföreläggandet. Därtill är de beredda att ta ärendet hela vägen till EU-domstol, eftersom att de anser att detta strider mot gällande lagstiftning i både Sverige och EU. Huruvida det går så långt återstår att se.

Läs mer om Bahnhof: