En av internets tidigaste pionjärer, Jack Haverty, beskriver i ett öppningstal till en konferens hur internets tidiga strukturen sågs som experimentell och att förvånansvärt lite ändrats sedan dess, skriver The Register. Haverty var med redan på 70-talet, när internet bara var en idé. Han är en av de som var med och bland annat tog fram ett flertal standarder, som till exempel TCP (Transmission Control Protocol), FTP (File Transfer Protocol), RFC (Request for Comment) och ett av världens första system för e-post.

På 90-talet – då han arbetade för Oracle – var han till exempel med och utvecklade hur en webbserver kopplas till en databas, tillsammans med Tim Berners-Lee. Tydligen planerades inte saker alltid på bästa sätt och många processer var inte vad man skulle kalla eleganta, enligt Haverty. Under en keynote-presentation på Asia Pacific Regional Internet Conference on Operational Technologies (APRICOT), berättar han att det internet som vi känner igen idag föddes någon gång i slutet av 1981. Fram till cirka 1983 användes dåtidens internet mest av forskare och universitet och ansågs vara ett experiment.

När internet blev något som skulle användas för att koppla upp institutioner och företag utanför forskarvärlden blev det bråttom att få allt att fungera, då mycket av internet baserades på dåtidens ARPANET. Enligt Haverty hade han och hans kollegor en lång lista på olika saker som behövdes implementeras för att internet skulle fungera på ett optimalt sätt, som att det till exempel skulle gå att göra felsökningar. Mycket av det som planerades på den tiden blev trots det aldrig del av standarder som TCP och UDP. Haverty menar att det är därför vi ibland har problem när vi använder internet, eftersom protokollen som används än idag aldrig färdigställdes som det var tänkt.

Haverty fortsatte att jobba med att förbättra TCP under flera år. Han berättar att han förväntade sig att andra skulle fortsätta förbättra de olika protokollen som utvecklades på 70- och 80-talet, men det har inte skett i den takt det borde. Han påpekar att det till exempel är väldigt svårt att ta reda på varför en sak som är uppkopplad mot internet inte uppför sig som den ska, till följd av att funktioner som finns i en RFC inte är implementerat på det sättet som det var tänkt.

Trots viss kritik och ouppfyllda förväntningar säger Haverty att han ändå är imponerad av hur stort internet har blivit och hur väl det fungerar, även om det inte alltid fungerar som det var tänkt.

När började du använda internet? Dela med dig i forumet!