För närvarandet arbetar EU med lagstiftning kring digitala tillgångar, ett projekt som går under namnet Markets in Crypto Assets (MICA). Det behandlar bland annat innehav, transaktioner och brytning av kryptovalutor. Över helgen lades ett tillägg in i sista minuten, med ett minsta krav sett till miljömässig hållbarhet för själva utvinningsprocessen.

Finansinspektionen och Naturvårdsverket kritiserar kryptovalutor

Tillägget nämner varken någon specifikt valuta eller metod, men syftar till mer energikrävande metoden proof-of-work. Där används beräkningskraft från huvudsakligen högpresterande grafikkretsar för att verifiera transaktioner och skapa nya block i kedjan. Tillägget hade i praktiken begränsat alla valutor som för tillfället bryts enligt metoden, likt Bitcoin och Ethereum, att fasa ut detta i förmån för mindre energitörstiga alternativ.

Någon sådan begränsning ska dock inte införas, då Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor under måndagen röstade nej till förslaget. Med 32 röster mot och 24 röster för går lagförslaget MICA vidare utan tillägget.

MICA innehåller även förslag på lagstiftning gällande konsumentskydd samt lagstiftning kring ekonomisk brottslighet och skydd mot marknadsmanipulation med koppling till digitala valutor och kryptotillgångar. Nästa steg i processen är att godkänna lagförslaget i sin helhet, något som först innebär förhandling med andra instanser inom EU.